7. Op weg naar een betere bestemming

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Vernieuwing van kracht

op weg naar een hoger doel

Een jonge adelaar bij de kippen

Ken je het verhaal van de jonge adelaar, die lange tijd niet tot de juiste bestemming kwam? Dat is een goed voorbeeld van iemand die door emotionele beschadigingen, moedeloosheid of verslavingen niet tot zijn doel komt. Je kunt dan als de gekwelde vogel op de grond liggen, met een angstig laag zelfbeeld. Je ziet het op de foto van de jonge roofvogel. Het beestje moet er niet in gaan berusten, maar een hogere bestemming gaan ontdekken. Hoe zal het verlangen daarnaar kunnen worden opgewekt?

Deze roofvogel is door een boer uit de omgeving als hulpeloos jong vogeltje gevonden in de bergen. Die heeft het eenzame diertje vervolgens bij de kippen in het grote hok opgesloten. Zodoende is de opgroeiende vogel tam geworden tussen de kippen. Het dier at mee van het kippenvoer en ging zich gedragen als de kippen. Daardoor leerde hij ook niet te vliegen of te jagen naar voedsel. Het werd de verwende vogel dagelijks voorgeschoteld.

De adelaar werd steeds groter, maar bleef innerlijk zo klein en afhankelijk als een kip. Het was geen gezicht: net een puber die met peuters in een box zit. De adelaar deed nog geen vlieg kwaad. Op den duur werd hij zelfs gepest door andere kippen.

Hij had geen ruimte om zich te ontwikkelen, en hij streefde ook niet naar een hoger doel. Hij zat duidelijk op de verkeerde plaats, waar hij zijn vleugels niet kon uitslaan. Zelfs buiten het hok gedroeg hij zich nog als de scharrelende kippen, terwijl hij vleugels had om te vliegen. Hij maakte wel onbeholpen fladderende bewegingen, maar had zijn mogelijkheden nog niet ontdekt.

Toen werd de adelaar naar de bergen gebracht, waar zijn oorsprong lag. Daar ademde hij de frisse berglucht in. Hij zag ook de uitdagende omgeving, en hoorde het roepen van andere adelaars, die in de vrijheid leefden. Zijn  bloed begon sneller te stromen, en er ging een tinteling door zijn lichaam. Hij zag de jongere adelaars van zijn leeftijd ontspannen zweven. Anderen maakten een duikvlucht voor een verse prooi. Toen strekte hij zijn vleugels uit. Probeerde en probeerde… Hij vloog op, en merkte dat hij kon vliegen.

Daarna steeg de adelaar al hoger en hoger op. Hij was in zijn element op de plaats waar hij hoorde te zijn, de plaats van zijn bestemming. En zo kwam hij tot zijn doel: een roofvogel die zichzelf zelfstandig kan voeden en ontplooien.

 Hieronder kun je aanklikken op een PowerPoint voor deze sessie:

Geestelijk herstel Dag 5

Vernieuwing van kracht op weg naar een hoger doel

Hoe kom je hogerop?

Hoe kom je er weer bovenop als het mis is gegaan? Je ziet het op de volgende PowerPoint, die je hieronder kunt aanklikken:

Hoe kom je hogerop?

Door de genade en kracht van God kun je worden opgetild boven de stormen in je leven. Het geloof mag zich vastgrijpen aan Jezus, Die de storm in je leven tot rust brengt. Dit deed Hij ook voor Zijn discipelen op het meer van Galilea.

Je kunt hoog boven de storm worden opgeheven als een adelaar. Je vindt dat verwoord in het volgende lied van Elly en Rikkert: ‘Hoog boven de storm’. Hieronder volgt de tekst en de link, die je kunt aanklikken:

Hoog Boven De Storm

Soms als het vreselijk druk om me heen is
En alles wordt me teveel
En het lijkt of de storm m’n vrede verjaagt
En ze zetten me telkens met duizend vragen
Het mes op de keel
Dan opeens besef ik weer: er is Iemand die mij draagt

Refrein:

Hoog boven de storm, als een adelaar
Hoog boven de storm
Drijf ik op de wind, als een adelaar
Hoog boven de storm, als een adelaar
Hoog boven de storm
Drijf ik op de wind, als een adelaar

Soms is het leven precies een woeste zee
Dreigend en wild
En het lijkt of ik nergens ruimte meer vind
Dan neemt een machtige sterke arm mij mee
En ik wordt opgetild
En ik zweef op de vleugels, op de vleugels van de wind

refrein:

En zo word ik niet moe als ik rust in Hem
Als ik Hem verwacht
En zo word ik niet moe als ik rust in Hem
Put ik nieuwe kracht, nieuwe kracht

refrein:

Sta op, eet, en ontvang nieuwe kracht!

In 1 Koningen 19 zien we dat de wegvluchtende Elia teleurgesteld en uitgeput in de woestijn onder een bremstruik ging zitten, terwijl hij bad om daar maar te mogen sterven. Een engel van de HEERE versterkte hem. Toen hij daar ging slapen, raakte de engel hem aan en zei tegen hem: ‘Sta op, eet.’ Na het eten en drinken ging hij weer liggen. We lezen in 1 Kon. 19:7 dat de engel hem weer aanraakte  en zei: ‘Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn.’

Sta op want de weg zou te zwaar voor u zijn

Vers 8 gaat verder: ‘Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb.’

In het suizen van een zachte stilte

Op de berg liet de HEERE een grote en sterke wind aan hem voorbijgaan; daarna volgde een aardbeving en een vuur (de verzen 11-12). Na het vuur kwam de HEERE met het suizen van een zachte stilte, waarbij Hij Elia bemoedigde en nieuwe opdrachten gaf.

God kwam tot Elia bij het suizen van een zachte stilte

Dat is een weg die God ook met ons kan gaan. Weet je ervan?

Het komt naar voren in de teksten van liederen in deze sessie, die ook passen bij Jesaja 40:28-31.  Wat herken je in je eigen leven van de tekst van Opwekking 695, dat je ziel ook rust gevonden heeft in God alleen. Hij kan ons boven de omstandigheden uittillen. In de storm van je leven  kun je bij Hem een schuilplaats vinden.

Door de opstandingskracht van Jezus kunnen wij ook opstaan. Dat is een vrucht van Pasen. Dan kun je met Sela meezingen: ‘Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.’

 YouTube-video Sela | Daar juicht een toon 

Je kunt het bemoedigende lied van Reuben Morgan hieronder ook beluisteren. De Nederlandse tekst in Opwekking 695 is van Gert van der Vijver:

verberg mij nu
onder uw vleugels Heer
Houd mij vast
in Uw sterke hand.

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
dan word ik stil; U bent mijn God.

vind rust mijn ziel
in God alleen.
Ken Zijn kracht,
vertrouw Hem en wees stil.

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
dan word ik stil; U bent mijn God.

God kan ons oprichten en opheffen

Door het volbrachte werk van Jezus op aarde en Zijn verhoging is het mogelijk dat wij geestelijk worden opgericht uit een ellendige en droevige toestand. Jezus is God en met Zijn genade, majesteit en macht overal aanwezig, waar mensen hem werkelijk nodig hebben. Hij leert ons in Johannes 12:32: ‘En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.’

Van onze kant is daarvoor ook geloof nodig, en een zien op Jezus. God vraagt dat absoluut van ons. Wij moeten ons overgeven aan de wil van God, om door Hem geholpen te worden. Jezus verklaart in Joh. 6:40: ‘En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.’

Je gekwetste ziel moet je niet moedeloos omlaag duwen in zelfbeklag, zoals Elia deed, maar opheffen tot God. David geeft aan in Psalm 25:1-2: ‘Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op. mijn God, op U vertrouw ik…’ In vers 20 bidt Hij tot God: ‘Bewaar mijn ziel en redt mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen.’David spreekt zijn verwachting en vertrouwen uit in deze Psalm. Dat behoren wij ook gelovig te doen.

In Psalm 40:1-4 zie je het resultaat van gelovig wachten en vertrouwen op God, als David getuigt: ‘Lang heb ik de HEERE verwacht, en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde een nieuw lied in mijn mond, een lofzang voor onze God.’ 

Blijf gelovig vasthouden

Soms moeten we lang wachten op een antwoord of een liefdevolle aanraking van God. Maar het is zeker de moeite waard. We mogen ons dan vasthouden aan de betrouwbare beloften van God in Zijn Woord, Die Hij zeker zal vervullen. Tussendoor zijn er meestal toch wel bemoedigingen, waardoor wij vertrouwen winnen, en merken dat God van ons nog vasthoudt. Soms kan er een bemoedigend contact zijn.

De vlieger van het geloof

Ik zal dat duidelijk maken door een voorbeeld: Een kleine jongen was eens aan het vliegeren tijdens stormachtig weer. Er kwamen donkere wolken aan. Zijn prachtige vlieger verdween in deze wolkenmassa. Toch bleef de dappere jongen zijn vlieger vasthouden. Hij dat mooie geschenk van zijn vader niet verliezen. Soms trok het touw heel strak, waarbij hij bang was dat het brak. De storm werd sterker. Zou hij de vlieger kunnen behouden?

Ineens werd het touw losser… hij kreeg het niet meer strak. O, was het dan toch gebroken. De tranen kwamen in zijn ogen. En… verrassend voelde hij het touw weer trekken: het zat nog steeds vast aan de vlieger. Er was nog verbinding!

De vlieger van het geloof houdt vast in de storm

De vlieger van het geloof houdt vast in de storm

Op deze wijze voelen wij aan het touw van ons geloof door het trekken van bovenaf dat er nog een verbinding met God is. Herken je dat in je leven? Hoog boven de storm laat Hij merken dat Hij er dan nog steeds voor ons is. Zijn liefde laat nooit los!

Hij richt je op… boven jezelf uit

Ben je wel eens boven jezelf uitgetild?  Het lied van Josh Groban wordt ook wel horizontaal naar voren gebracht: dat een mens een ander bemoedigt. Als je het verticaal opvat, zoals het gaat van God naar een bezwaarde en behoeftige gelovige, dat past het mooi bij deze sessie. Uiteindelijk kan God ons pas echt boven de moeilijke omstandigheden en onze mogelijkheden uittillen. Het past ook bij de genoemde tekstgedeelten uit Koningen 19 en Jesaja 40.

God kan ons oprichten boven wat we vanuit onszelf kunnen zijn, zoals gezongen wordt: ‘You raise me up to more than I can be.’ Kun je erover vertellen dat God jou zo heeft opgericht, boven jezelf en de omstandigheden uit? Hier volgt het lied van Josh Groban:

 You Raise Me Up

When I am down and, oh my soul, so weary.
When troubles come and my heart burdened be,
then I am still and wait here in the silence,
until you come and sit awhile with me.

You raise me up, so I can stand on mountains.
You raise me up to walk on stormy seas.
I am strong when I am on your shoulders.
You raise me up to more than I can be.

There is no life, no life without it’s hunger.
Each restless heart beat so imperfectly.
But when you come and I am filled with wonder,
sometimes I think I glimpse eternity.

You raise me up, so I can stand on mountains.
You raise me up to walk on stormy seas.
I am strong when I am on your shoulders.
You raise me up to more than I can be.

Herstel en geestelijke vernieuwing

Lezen Psalm 103:1-5

In Psalm 103 looft David zijn God vanwege Zijn  goede daden en genade. Hij getuigt in de verzen 3-5: ‘Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.’

Levensvernieuwing van de adelaar

Een evangeliste uit Zuid-Amerika vertelde in ons land over de vernieuwing van de jeugd van een arend of adelaar. Op latere leeftijd, als hij over de 40 jaar is, kan de snavel van het dier zover verkrommen, dat het eten steeds minder mogelijk wordt. Op deze wijze verliezen ook de nagels de nodige functies, om de prooi goed te kunnen grijpen. De oude vleugels kunnen te zwaar worden. De dikke veren kunnen gaan vastzitten aan de borst, zodat het vliegen steeds moeilijker wordt.

Het dier kan kiezen tussen omkomen of het zich op een pijnlijke wijze vernieuwen, zodat het nog tot ca. 30 jaar langer kan leven. Hij kan dan wel tot 70 jaar oud worden.

Om zijn jeugd te vernieuwen moet hij door een pijnlijk proces van verandering gaan, dat wel 150 dagen duurt. Hij moet daarvoor naar zijn nest op de bergtop gaan. Daar slaat hij zijn bek net zolang tegen een rots totdat hij deze los kan trekken. Daarna wacht hij tot er een nieuwe snavel is gegroeid, waarna hij zijn verkromde oude nagels lostrekt. Als de nieuwe nagels weer aangroeien, begint hij vervolgens zijn oude veren uit te trekken.

Na vijf maanden maakt de adelaar de beroemde vlucht van zijn vernieuwing, en kan hij dus nog wel 30 jaar leven.

Levensvernieuwing bij een gelovige

Er zit een diepe geestelijke les in dit voorbeeld van geestelijke vernieuwing. In het geloof moet je ook leren om je oude leven te verliezen, zodat de nieuwe mens in je verder kan ontwikkelen (Zie Matth. 16:24-25). De oude mens in de gelovige moet afsterven, terwijl de nieuwe mens in hem moet opstaan. Dat is de levensvernieuwing die kan worden gezien als een heerlijke voorbereiding op het eeuwige nieuwe leven in de hemels heerlijkheid. Dan kunnen we zingen: ‘Loof de HEERE… Die Uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

Reken daarom af met het oude leven van zonden, verkeerde patronen en gewoonten, pijn en moeite, door het af te leggen en uit te trekken. Pas als we vrij zijn van oude lasten en zonden kunnen we de toekomst verlicht, gereinigd en verfrist tegemoet gaan.

Je ziet het verhaal op PowerPoint, die je kunt aanklikken en kopiëren naar Google zoeken: www.parousia.nl/multimedia/wedergeboorte_adelaar.pps

Je komt dan op de volgende site met de PowerPoint, dat je ook kunt aanklikken:

De wedergeboorte van de adelaar

Opdrachten

1. Wat kun je van dit voorbeeld van de adelaar leren als je te laag over jezelf en je mogelijkheden denkt?

2. Wanneer ga je verlangen naar een hoger doel? en krijg je daarvoor moed en kracht?

3. Wat heb je nodig uit Psalm 103:3-5? Hoe kun je zo vernieuwd worden?

4. Wat kun je leren van de levensvernieuwing van de adelaar?

Er is kracht voor wie de HEERE verwachten

Opwekking 702 begint met de zin: ‘Er is kracht voor wie hopen op de Heer.’ In dit lied gaat het over Jesaja 40:28-31. Daarin worden ons de volgende woorden van de Allerhoogste doorgegeven:

‘Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen;

maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’

Het oorspronkelijke lied ‘Everlasting God’ is gemaakt door Brenton Brown en Ken Riley. Het is vertaald door Harold ten Cate. De tekst volgt hieronder. Het is via de link te beluisteren.

Er is kracht voor wie hopen op

de Heer; wij hopen op de Heer,

ja, wij hopen op de Heer.

Nieuwe kracht als wij hopen op

de Heer; wij hopen op de Heer.

ja, wij hopen op de Heer.

 

De God die troont voor eeuwig;

de hoop die onze redding is.

 

U bent de God die eeuwig leeft.

De God die eeuwig leeft.

U raakt niet moe of uitgeput,

Heer. U bent de zwakke tot

een schild. U sterkt en troost

wie lijdt. U tilt ons met

arendsvleugels.

 

5. Denk samen na over Jesaja 40:28-31. Wat vind je hierin bemoedigend?

6. Bespreek het lied ‘Er is kracht voor wie hopen op de Heer’.

    Wat spreekt je hierin aan, en wat herken je hierin bij jezelf?

Zijn kracht in mijn zwakheid

Wij kunnen zwak en uitgeput zijn. God is het Die de kracht vernieuwt. Wij kunnen falen, terwijl ons geloof het niet meer kan vasthouden. Zijn liefde laat nooit los. Wat Zijn hand heeft gered, zal Hij blijven vasthouden. Gods trouw duurt tot in eeuwigheid. Laat deze waarheid de kracht in je vernieuwen.

Lezen 2 Korinthe 12:1-10

Paulus werd nederig gehouden door beproevingen, door een doorn in het vlees (zie 2 Korinthe 12:7). Hij smeekte driemaal om er van verlost te worden. De HEERE heeft toen tegen hem gezegd: ‘Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht’ (2 Kor. 12:9).

Paulus getuigde daarna in 2 Kor. 12:9-10: ‘Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.’

7. Bespreek samen 2 Korinthe 12:1-10. Wat valt je daarin op?

8. Noem op wat je persoonlijk aanspreekt in dit tekstgedeelte.

9. Hoe kunnen beproevingen, pijn en moeilijke omstandigheden een goede uitwerking hebben? Heb je dat ook meegemaakt?

10. Wat spreek je aan in de tekst van Opwekking 695 (hieronder),

       en wat herken je ervan in je leven?

Verberg mij nu
onder uw vleugels Heer
Houd mij vast
in Uw sterke hand.

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
dan word ik stil; U bent mijn God.

vind rust mijn ziel
in God alleen.
Ken Zijn kracht,
vertrouw Hem en wees stil.

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
dan word ik stil; U bent mijn God.

Onderling gebed

Afsluiting met liederen

Je kunt het lied ‘Still’ van Reuben Morgan hieronder beluisteren. De Nederlandse tekst in Opwekking 695 is van Gert van der Vijver:

Door Jezus alleen is er hoop en kracht

Door het verzoenend sterven van Jezus kunnen gelovigen in vrijheid leven. Door de opstandingskracht van Jezus kunnen wij ook opstaan uit de moeilijke en soms onmogelijke omstandigheden. Hij is de vaste grond waarop wij kunnen staan. Hij kwam als een klein, kwetsbaar kind, maar nam toe in wijsheid en kracht. Hij heeft alles volbracht, en is verhoogd. God kan ook ons leven nu al vernieuwen als van een arend. Door Jezus kunnen we opstaan, met Hem verhoogd worden en eeuwig leven!

Veer op door het horen van dit geweldige Evangelie! Houd stand in deze verwachting. Door Jezus alleen!

YouTube-video Jezus Alleen

Jezus alleen, ik bouw op Hem,

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.

Door stormen heen hoor ik zijn stem,

dwars door het duister van de nacht.

 

Zijn woord van liefde dat mij sust

verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!

Mijn vaste grond, mijn fundament;

dankzij zijn liefde leef ik nu.

 

Jezus alleen werd mens als wij;

klein als een kind, in kwetsbaarheid.

Oneindig veel hield Hij van mij,

leed om mijn ongerechtigheid.

 

Door zijn offer werd ik vrij,

Hij droeg mijn straf,

Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;

dankzij zijn sterven leef ik nu.

 

Daar in het graf, in dood gehuld,

leek al zijn macht tenietgedaan.

Maar, o die dag, dat werd vervuld:

Jezus, de Heer is opgestaan!

 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid

ben ik van vloek en schuld bevrijd.

Ik leef in Hem en Hij in mij;

dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

 

Geen levensangst, geen stervensnood;

dat is de kracht, waar ik in sta.

Van eerste stap tot aan de dood

leidt Hij de weg waarop ik ga.

 

Geen duivels plan of aards bestaan

kan mij ooit roven uit zijn hand.

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;

in die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

Tekst ‘In Christ alone’: Stuart Townend. Muziek: Keith Getty.

Opwekking 575  –  Nederlandse tekst: Peter van Essen

 

Ons leven moet op God gericht zijn. Hij is het hoogste doel!

Laat je ook bemoedigen door het volgende lied, en zie hierin hoe je tot het grote doel van je leven kunt komen. kom zingend tot de dankbare belijdenis: ‘U bent mijn doel.’

Het doel van ons leven is: de eer van God. Door de liefde van God en het geloof in Jezus kom je tot de mooiste bestemming die je kunt bereiken. Kom tot God, laat je omhelzen, en kom tot je doel bij God. Laat de woorden blijvend tot je doordringen:

Houd mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mij leven neer. 
Verlangend naar u vriendschap Heer.

U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

Mogelijkheid tot nazorg