35. Wanneer ben je veilig en behouden?

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Wanneer ben je veilig en behouden?

De toegang naar de veilige schuilplaats is vrij. Ga er in vertrouwen heen. God is een toevlucht voor de gelovigen.

De toegang naar de veilige schuilplaats is vrij.

Ga er in vertrouwen heen.

God is een toevlucht voor de gelovigen.

Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van een mens. Veel geestelijke vluchtelingen gaan gebukt onder een gevoel van onveiligheid. Dat kan al zijn ontstaan in de vroegste kinderjaren. Voelde je jezelf wel veilig in het gezin? Als klein kind ben je erg kwetsbaar. Je moet jezelf veilig en geborgen weten. Kleine kinderen klampen zich vast aan een vader of moeder. Ze schrikken van harde en dreigende woorden. Als er een sfeer van ruzie en angst heerst, kunnen kinderen innerlijk beschadigen.

Een klein kind moet in liefde worden gedragen. Liefde is hun veilige vesting. Zonder liefde en geborgenheid kan het leven ondragelijk eenzaam worden. Het is de pijn van ‘het niet gedragen te zijn’. Geloven betekent: laat je dragen. Daartoe word je in het Evangelie uitgenodigd door de goede Herder.

Ben je al veilig? Word je al gedragen?

Ben je al veilig?

Word je al gedragen?

Voel je jezelf onveilig?

Velen dragen het gekwetste kind levenslang mee. Ze zitten in de hulpverlening, zijn depressief of verslaafd geraakt. Voor hen is een veilige plaats, zoals een inloophuis, belangrijk. Zij zoeken naar het ‘thuis’ dat zij vroeger hebben gemist. Zij hebben behoefte aan liefhebbende geestelijke vaders en moeders. Zij kijken uit naar vriendschappelijke contacten, die zijn als broers en zussen, die je kunt vertrouwen.

Verslaafden zoeken contacten op straat en in de bar, om aan drugs te komen, om samen te drinken. Ze zijn daar op hun hoede, want ze weten dat er ook gevaar dreigt. Ze vinden daar niet de veiligheid en geborgenheid die ze nodig hebben. Hun gemis en innerlijke pijn wordt misschien dan wel tijdelijk verdoofd, maar niet vervuld of verlicht. Ze hebben geestelijk herstel nodig binnen een veilige omgeving. Daarom zijn een inloophuis, betrouwbare vrienden, een veilige gemeente en een openhartige cursus belangrijk om tot geestelijk herstel te kunnen komen. Kunnen wij ze een veilige schuilplaats bieden?

Neem gelovig de toevlucht tot de veilige burcht van de Allerhoogste.

Neem gelovig de toevlucht tot de veilige burcht van de Allerhoogste.

Kom in de veilige schuilplaats bij God

Je kunt hieronder aanklikken op de PowerPoint van sessie 34:

Kom in de veilige schuilplaats bij God

Lezen Psalm 91

We bieden ze hulp en hoop vanuit het Evangelie. God Zelf is de veiligste Schuilplaats waar we bij kunnen schuilen. Je kunt erover lezen in Psalm 91. In vers 1 wordt al duidelijk gesteld: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.’ Deze schuilplaats ziet op een beschermende overdekking. Het Hebreeuwse grondwoord betekent Zowel schuilplaats als geheim of verborgenheid. Je bent dan veilig verborgen bij God. Je mag er (in)wonen, zitten en veilig (ver)blijven. De grondbetekenis  is ‘overnachten, logeren’.

Door het geloof heb je een veilige woning bij God.

Door het geloof heb je een veilige woning bij God.

In vers 2 volgt het gelovige antwoord van de dichter van de Psalm: ‘Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw!’ Hij ziet God als zijn (rots)vesting en schuilplaats.

Het geloof neemt de toevlucht tot Jezus

en leert te schuilen bij God

Als er gevaar dreigt en het onveilig is, neem je de toevlucht tot een veilig toevluchtsoord.  Je kunt dat om allerlei redenen een veilige schuilplaats nodig hebben. Een toevluchtsoord kan de volgende betekenissen hebben: een asiel, onderdak, onderkomen, vluchtoord, vrijplaats, schuilplaats, toevlucht of wijkplaats. Het is een plaats waar men veiligheid zoekt, of waar men hulp en bescherming zoekt. Je toevlucht nemen tot betekend ook: ‘het als laatste middel beproeven’. Het zijn zaken en activiteiten die overeenkomen met ‘geloven’.

Het is daarom ook belangrijk dat je leert te geloven, zodat je jezelf veilig en geborgen weet. Door het geloof kun je innerlijk tot rust komen.

'Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91:2)

‘Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’ (Psalm 91:2)

Laat het de tekst van Psalm 91 door The Psalm Project maar tot je doordringen, zodat het een steeds terugkerend refrein voor je zal zijn:

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Koning

een schuilplaats waar hij overnacht,

beschutting in Zijn woning.

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Heer

een schuilplaats, waar hij overnacht,

beschutting keer op keer.

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

Ik steun op God, mijn toeverlaat

in angst en in mijn pijn.

Hij waakt, waarheen mijn weg ook gaat.

Hij zal mijn redding zijn.

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

Psalm 91 van The Psalm Project van de CD ‘Ik roep tot U’

 ***

Kun je jouw geloof belijden?

Psalm 91 is vanouds al de psalm die gebruikt werd als afweertekst tegen boze geesten. Deze psalm is geschikt voor het bevrijdingsgebed en om te proclameren. Je kunt dan als gelovige hardop je veilige positie in het Koninkrijk van God en je identiteit in Jezus Christus bekend maken. Dat is goed voor de bescherming tegen verkeerde gedachten en infiltraties door duistere, beangstigende en misleidende geesten.

Je zult dan overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Je zult dan overnachten in de schaduw van de Almachtige.

We lezen in Psalm 91:5: ‘U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen.’ Meermalen is aangenomen door uitleggers dat vers 5 een zinspeling is op demonische invloeden of machten. De Vulgata heeft het over de ‘demon van de middag’. De Targum heeft het in vers 5 over ‘boze geesten die rondgaan in de nacht’ en in vers 6 over een ‘schare van demonen’.

In Efeze 6:12 wordt aangegeven dat we de strijd hebben ‘tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten’. Dat zijn de demonen die infiltreren in onze gedachten. Die ons willen misleiden, verleiden en beangstigen. Zij zijn niet alwetend, en kunnen onze gedachten ten diepste niet lezen. Zij letten wel op onze reacties, uitingen, woorden en daden.

Als wij angstig of boos reageren, geven wij ze openingen en ingangen. Daarom moeten wij ons geloof in de Overwinnaar Jezus Christus hardop belijden, en onze veilige posities in de schuilplaats van de Allerhoogste duidelijk maken.

Het is een ernstige zaak als je nog niet gelooft. Je bent dan nog in een onveilige positie, en een gemakkelijke prooi van infiltrerende kwade geesten. We hebben het ook niet best als we twijfelen, bang en onzeker zijn. Dan hebben we zeker ‘een toevlucht nemend geloof’ nodig!

Weet je wel hoe veilig je bent in een uitstekende rotsvesting?

Weet je wel hoe veilig je bent in een uitstekende rotsvesting?

Laat je bemoedigen door de versie van Psalm 91 dat wordt gezongen door Sela. Het lied heet ‘Mijn toevlucht’. Neem de woorden tot je. Als je gelovig kunt zingen, mag je jezelf veilig weten in de schuilplaats van de Allerhoogste.

Je kunt het lied van Sela aanklikken op de volgende link:

YouTube-video Mijn toevlucht

We zijn veilig in Jezus armen, dicht bij Zijn hart. Het wordt mooi uitgebeeld in de volgende gebeurtenis:

Het vogeltje dat de toevlucht nam

De Engelse prediker en dichter Charles Wesley (1707-1788) keek eens uit het open raam in de tuin. Ik zal het vertellen in verhaaltrant:

Hij zag daar een klein vogeltje, dat angstig wegfladderde onder een struik. Waarom was het diertje ineens zo bang? O, hij zag het al: Boven de tuin zweefde een roofvogel, die het blijkbaar op het vogeltje had gemunt. Het dier maakte een duikvlucht, maar het kleine vogeltje was de roofvogel te snel af! Zo herhaalde zich dat nog enkele keren. Het angstige vogeltje raakte steeds meer uitgeput. Zou het deze oneerlijke strijd nog lang vol kunnen houden? Charles wilde wel dat hij kon helpen, maar hij was een slechts toeschouwer vanuit een open raam.

De roofvogel maakte zich weer gereed voor een duikvlucht. Deze maal zag het ernaar uit dat hij het arme vogeltje zou grijpen. Door doodsangst aangegrepen spande het kleine dier zich in tot het uiterste… zag nog een laatste schuilplaats… en vloog door het open raam naar binnen, in de wijde jas van de prediker! Charles voelde het hevig bevende diertje bij zijn borst. Het hartje klopte heftig. Hij hield het daar vast onder zijn hand – aan zijn hart gedrukt. Het had een veilige schuilplaats gevonden. Daar kwam het angstige vogeltje langzamerhand tot rust. Het hartje klopte niet zo snel meer…

Daar zit een mooie geestelijke les in: Als we door het geloof de toevlucht nemen tot Jezus, komt ons angstige hart tot rust. Kerkvader Augustinus geeft ons door: ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vind in U, o God.’

In Psalm 91:3-4 lezen we: ‘Wat Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger (…) Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.’ De Studiebijbel verklaart: ‘Het beeld van overdekkende veren en beschermende vleugels is uitdrukking van veilige beschutting, warmte en zekerheid. Wie onder de vleugels van de Allerhoogste veiligheid zoekt, wordt door het schild van Zijn trouw geheel omringt.’

Charles Wesley werd zó door dit voorval geïnspireerd, dat hij het bekende gezang ‘Jezus, Die mijn ziel bemint’ heeft gedicht. (Het staat in de liedbundel van Johannes De Heer.)

'Zijn trouw is een schild en een pantser' (Psalm 91:4)

‘Zijn trouw is een schild en een pantser’ (Psalm 91:4)

Schuil achter een veilig schild

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog heeft Amerika atoombommen laten gooien op de Japanse steden Hirosjima en Nagasaki. Zeer veel mensen zijn daar toen omgekomen. Toch zijn daar ook mensen geweest die het hebben overleefd. Ik heb vernomen dat iemand onder een dikke, goed geïsoleerde muur een schuilplaats had. Deze muur hield de hitte en zelfs de radioactieve straling voor hem afdoende tegen. Overal om hem heen waren de mensen omgekomen.

Heb je ook een schild waaronder je veilig bent?

Heb je ook een schild waaronder je veilig bent?

We moeten de toorn van God tegen de zonde ook zien als een verterend vuur. Het is onverdiende genade dat Hij ons nog een veilig schild aanbiedt, om achter te schuilen. Verwonder je over het reddingsplan van God. Ga er in mee. Vlucht met Lot uit Sodom, voordat de stad ten onder gaat!

Waardoor kun je overleven?

Waardoor kun je overleven?

Doe het niet op je eigen manier

Ontwerp niet een eigen plan, om je veiligheid te waarborgen. Een mens is over het algemeen geneigd om zichzelf te handhaven. Een geestelijke doe-het-zelver zal niet zomaar het reddingsplan van God accepteren. Dat is helemaal tegen zijn aard. Daarom kan het juist goed zijn dat je kaartenhuis ineen is gestort.

Heb je er een puinhoop van gemaakt? Kun je jezelf niet meer redden? Heb je het gevoel machteloos te zijn? De eerste stap naar bevrijding van verslaving is ‘te erkennen dat je machteloos bent’.

De eerste drie stappen naar een verslavingsvrij nieuw leven zijn volgens de Stay Clean:

1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving – dat ons leven stuurloos was geworden.

2. We kwamen tot het geloof dat God ons weer geestelijk gezond kan maken.

3. Wij besloten ons over te geven in de hoede van God, zoals Hij Zich in Zijn Zoon Jezus Christus heeft geopenbaard.

Je bent onveilig als je niet onder de hoede van God bent, en bij Hem schuilt. In een eigen verzonnen schuilplaats, waan je jezelf misschien wel veilig, maar het is schijn. Dat is een jezelf misleidende struisvogelactie. Je kunt je ook vastklemmen aan wettische regels en keurige richtlijnen, die je hebt opgepakt vanuit de traditie.

Waar ben je beschut en veilig?

Waar ben je beschut en veilig?

Misschien heb je zo je eigen godsdienstige bouwwerk. Zijn het gedachtenspinsels, die je zelf hebt bedacht en uitgewerkt? Je bent dan als de spin in het volgende voorbeeld.

Een machtig spinnenweb

Is een spin eigenlijk wel zo veilig in z’n zelfgemaakte web? Als het mooi weer is en als veel insecten in z’n web verstrikt raken, dan lijkt het wel dat de spin een machtig netwerk heeft. Het beest heeft een gunstige positie ingenomen en breidt z’n netwerk steeds verder uit. Zelfs bijen en vlinders weet de grote spin wel in z’n greep te krijgen. De spartelende gevangenen worstelen dan nog wel om los te komen, maar raken daardoor steeds meer verstrikt in het weefsel. De spin windt er verder geen doekjes om, maar wikkelt ze netjes in z’n net. Het wordt dan wel een ingewikkelde maaltijd voor hem, maar met alle gemak weet de spin z’n buit uit te zuigen.

Als hij de gesneuvelde prooi daarna als een baken in zee aan z’n netwerk laat hangen, loopt hij weer snel weg over z’n zelfgemaakte snelweg. Ja, de spin lijkt dan wel een veilig en machtig bestaan te hebben, daar tussen de takken van een struik. Het is een echte struikrover en z’n web is als een jachtgaren.

Is de spin eigenlijk wel veilig zijn web?

Een spinnenweb kan er ook wel heel mooi uitzien, bijvoorbeeld als er ‘s morgens vroeg dauw op ligt, maar in wezen komt het web mooier en sterker over dan dat het werkelijk is. Je kunt ook onder de indruk raken van snelheid waarmee de spin z’n web opzet en uitbreidt. Al gooi je het beest in de lucht, dan kan een spin zelfs nog wel kans zien om een draad uit te werpen, waaraan het dier kan zweven, zichzelf kan helpen, en zich in een redelijke positie kan herstellen. De spin kan dan weer spoedig een nieuw netwerk hebben opgezet. Het beest heeft het allemaal in eigen beheer… en kan het alleen wel af, blijkbaar zonder hulp van buitenaf.

Hoe veilig is een spin in het eigen gemaakte web?

Hoe veilig is een spin in het eigen gemaakte web?

Als de zon schijnt, en er voor de spin geen vuiltje aan de lucht is, kan het lijken dat het beest veilig is in z’n web. Maar is de spin in werkelijkheid wel zo veilig in het web dat hij uit z’n eigen ingewanden heeft voortgebracht?

Pak er maar eens met je hand in… Je kunt het hele net met gemak in elkaar frommelen. Vervolgens kun je het helemaal stuk wrijven tussen je vingers. En als je blijft wrijven, blijft er praktisch niets over van het grote en indrukwekkende web.

Tijdens een storm waait een spinnenweb gemakkelijke in flarden uit elkaar. En ook als het mooi weer is, kan het ineens zeer onveilig voor de spin in z’n web worden. Als er bijvoorbeeld een vogel neerstrijkt op een tak waaraan het web is bevestigd. In zo’n ‘doorzichtig’ web valt de spin teveel op en kan een vogel het beest er gemakkelijk uitpikken. Wat kan een spin nu het beste doen als er vogel voor het web verschijnt? Je weet het wel: zich zo snel mogelijk uit z’n web laten vallen…

Als de spin over z’n web weg wil lopen, zit hij toch nog in de gevarenzone, want zo’n vogel is snel genoeg om het lopende beest daaruit te pikken.  Als het gevaarlijk wordt, blijkt een spinnenweb juist een  onveilige schuilplaats te zijn…

Verlaat je web voor een betere schuilplaats!

Verlaat je web voor een betere schuilplaats!

Een veilige schuilplaats voor de spin

Goed, de spin heeft zich snel laten vallen. De vogel is ook zó op de grond, maar nu heeft de vluchtende spin betere mogelijkheden. Het beest ziet kans om aan de vogel te ontsnappen door snel onder een grote steen te kruipen. Ja, nu heeft de spin een veilige schuilplaats gevonden! De steen is een voorwerp buiten hem, en door eronder te vluchten ziet de spin kans om zijn leven te redden. Toen alles van het dier zelf tekort schoot, was er nog redding in een schuilplaats buiten hem.

Een externe schuilplaats

Iemand die veilig denkt te zijn door z’n godsdienstig denken en handelen, terwijl hij geen werkelijke schuilplaats heeft gevonden in Jezus Christus, houdt zich vast aan doorzichtige gedachtenspinsels. Een huichelaar lijkt op een spin zonder externe Schuilplaats. Alles wat hij heeft, dat heeft hij uit zichzelf voortgebracht. Hij heeft slechts een interne schuilplaats opgezet en uitgebouwd. Het kan een groot godsdienstig netwerk zijn geworden, dat wel indrukwekkend bij anderen kan overkomen, maar wat bij doortastend onderzoek zo wordt stuk gewreven.

Op godsdienstig gebied zijn er mensen die zich tevreden stellen met een eigen bedacht netwerk of denksysteem. Vroeger of later zal een zelfgemaakte  godsdienstige web bezwijken, zoals het web van een spin. Eigenwillige godsdienst is niet bestand tegen zware stormen en moeilijke tijden. Let hier op!

We hebben een betere Schuilplaats nodig – een toevluchtsoord  en gerechtigheid buiten onszelf in Christus. Zoek daarom geen rust totdat je werkelijk mag rusten op het offer en werk van de Heere Jezus Christus!

Er is verhoging in de schuilplaats van God

Hoogmoed komt voor de val. Verlaat daarom een eigen trotse vesting. Wij moeten ons vernederen voor God, en berouwvol zijn schuilplaats accepteren. Wij behoren steeds weer in liefde en geloof tot te God komen. Dan zal Hij ons genadig verhogen. We lezen ervan in Ps. 91:14: ‘Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.’ In het Hebreeuws staat er bij vers 14: ‘Ik zal hem onbereikbaar hoog stellen.’ Zie in de volgende verzen de andere zegeningen, die God belooft. Hij zal ons dan zelfs verheerlijken (eren).

In de hoge schuilplaats bij God heb je een geweldig vooruitzicht!

In de hoge schuilplaats bij God heb je een geweldig vooruitzicht!

 

Opdrachten voor in de discussiegroepjes

Samen lezen Psalm 91

1. Wat spreekt je aan in deze psalm? Waarom? (Noem daarbij eens enkele teksten.)

2. Waardoor kun jij je onveilig voelen?

3. Waar zoek je veiligheid en geborgenheid?

4. Wanneer kun je iemand vertrouwen en liefhebben?

5. Kun je vertellen hoe je een schuilplaats hebt gevonden bij God?

6. Het geloof neemt de toevlucht tot iets buiten jezelf. Dat is dan voor jou een toevluchtsoord of een externe schuilplaats. Kun je uitleggen voor de anderen hoe je dat kunt doen.

7. Je kunt samen napraten over de vertelde voorbeelden van het vogeltje dat de toevlucht nam in de jas van de prediker, en het veilige schild voor de atoombommen in Japan.

8. Wat vind je van het voorbeeld van de spin in het onveilige web, en de externe schuilplaats die het diertje vond?

9. Lees  samen de volgende uitleg van Psalm 91:1-2. Praat er vervolgens over, en betrek het op je eigen geloofsleven, geestelijke behoeften of verlangens. Hieronder volgt de uitleg:

‘In Psalm 91:1 wordt gesteld: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.’

Deze schuilplaats ziet op een beschermende overdekking. Het Hebreeuwse grondwoord betekent Zowel schuilplaats als geheim of verborgenheid. Je bent dan veilig verborgen bij God. Je mag er (in)wonen, zitten en veilig (ver)blijven. De grondbetekenis  is ‘overnachten, logeren’.

In vers 2 volgt het gelovige antwoord van de dichter van de Psalm: ‘Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw!’ Hij ziet God als zijn (rots)vesting en schuilplaats.

Het geloof neemt de toevlucht tot Jezus

en leert te schuilen bij God

Als er gevaar dreigt en het onveilig is, neem je de toevlucht tot een veilig toevluchtsoord.  Je kunt dat om allerlei redenen een veilige schuilplaats nodig hebben. Een toevluchtsoord kan de volgende betekenissen hebben: een asiel, onderdak, onderkomen, vluchtoord, vrijplaats, schuilplaats, toevlucht of wijkplaats. Het is een plaats waar men veiligheid zoekt, of waar men hulp en bescherming zoekt. Je toevlucht nemen tot betekend ook: ‘het als laatste middel beproeven’. Het zijn zaken en activiteiten die overeenkomen met ‘geloven’.

Het is daarom ook belangrijk dat je leert te geloven, zodat je jezelf veilig en geborgen weet. Door het geloof kun je innerlijk tot rust komen.’

10. Samen proclameren en bidden

Het is belangrijk om in het geloof hardop je geloof in God en Jezus te proclameren. De kwade geestelijke machten kunnen daarmee uit je gedachten en leven worden geweerd en gedreven.

Probeer dat eens te doen met de volgende zinnen uit Psalm 91 van The Psalm Project. Je mag daarbij ook eigen woorden toevoegen waarin je jouw vertrouwen en veilige positie bij God en in Jezus kenbaar maakt. Laat horen bij Wie je hoort.

Nu volgen de te proclameren zinnen vanuit Psalm 91:

‘Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

Ik steun op God, mijn toeverlaat

in angst en in mijn pijn.

***

Hij waakt, waarheen mijn weg ook gaat.

Hij zal mijn redding zijn.

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.’

Ben je al op weg naar het huis van God? In de kerk wordt Hij wekelijks aanbeden en gezocht.

Ben je al op weg naar het huis van God?

In de kerk wordt Hij wekelijks aanbeden en gezocht.

Afsluiting met liederen

Je kunt een keuze maken uit de volgende liederen. Je kunt ook liederen eerder in de sessie laten beluisteren, of met een lied hierboven afsluiten. Na het laatste lied gingen wij in Vlissingen over tot het afsluitend gebed in de grote groep, met het samen proclameren. Daarna kan er nog ruimte zijn voor nazorg.

Opwekking 176 is een bekend lied, dat je zingend mag proclameren, om je veilig te weten in de schuilplaats van de Allerhoogste: God, de Almachtige.

U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.

Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.

Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

YouTube-video opwekking 176 U bent mijn schuilplaats Heer.avi

Tekst & muziek: Michael Ledner

 ***

Laat het volgende lied Opwekking 717 je bemoedigen:

Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds,
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

Refrein:

God, U bent mijn God,
en ik vertrouw op U,
en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij.
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel wees stil,
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden.
stil, vertrouw op Hem,
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

Refrein:

God, U bent mijn God …

Stil, mijn ziel wees stil,
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer.
De zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

2 x refrein:

God, U bent mijn God…

Ik rust in U alleen.

Je kunt het via de volgende link beluisteren:

 YouTube-video Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil

Opwekking 717 is van Keith & Kristyn Getty en Stuwart Townend.

Ned. vert. Harold ten Kate.