4. Het is zonde als we het doel missen

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Wanneer mis je het doel van je leven?

Welk doelen had je vroeger voor ogen? Zijn je dromen in rook opgegaan? Komt het door anderen, of heb je zelf ook gefaald? Waren het gemiste kansen?

Het is zonde als je niet tot je doel of goede bestemming komt. Hoe wil je jouw levensdoel nu nog bereiken?

Het is zonde als je niet tot je doel of goede bestemming komt

Antwoorden op de diepe en pijnlijke levensvragen kunnen we vinden in de Bijbel. Eenzaamheid, verdriet, beschadiging en gemis zijn er door de zonde. Zonde betekent letterlijk: ‘Je doel missen’.

Hieronder kun je aanklikken op de PowerPoint voor deze sessie:

PowerPoint Geestelijk herstel Het is zonde als we het doel missen

 

Opdrachten:

1. Hoe wil je jouw levensdoel nu nog bereiken?

Je kunt jezelf hierbij afvragen:

– Waardoor heb ik het doel gemist dat ik had kunnen bereiken?

– Waarom blijf ik nog steeds vastzitten aan mijn verleden?

– Wat kan er veranderen?

– Hoe kan ik op de weg naar herstel komen?

– Hoe kan het Evangelie van Jezus Christus mij uithelpen?

 

2. Wat denk je van de volgende zinnen uit het lied:

    ‘Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden…

     kom tot Uw doel met een ieder van ons’?

De volledige tekst van Hans Lieberton in Opwekking 126 luidt:

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer,

kom tot uw doel met ieder van ons.

Maak ons een volk Heer, heilig en rein,

dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

Zonden veroorzaken problemen.

Door aanhoudende problemen kunnen we het niet meer zien zitten en depressief worden. Je kunt dan doelloos bij de pakken neer gaan zitten. Je komt vast te zitten in een negatieve spiraal van sombere en boze gedachten.

Als je jezelf gekwetst voelt

kun je langdurig verdrietig en boos worden.

Je ziet het aan de gezichten van teleurgestelde en mistroostige mensen. Velen blijven door geleden onrecht en gemiste doelen vastzitten aan een verslaving, aan pijnlijke herinneringen, gevoelens van afwijzing, boosheid en angst.

Wat houd je nog gevangen?

Zoek naar een uitweg

Gelukkig kan er een omkeer komen vanuit de problemen die ons innerlijk gevangen houden. Als je bevrijding nodig hebt van een belasting of zondige verslaving, blijf dan niet moedeloos bij de pakken neerzitten. Zak niet verder weg in het moeras van moedeloosheid en depressie. Kom tevoorschijn met je zonden, zorgen en wonden. Erken en beken het eerlijk. Vraag om hulp en gebed.

Door Jezus Christus is er bevrijding en genezing mogelijk. Aan Zijn voeten ontvangen wij het onderwijs dat wij nodig hebben. In de liefdevolle armen van de goede Herder worden we hersteld van onze beschadigingen.

Wat je ook gedaan hebt… door Jezus is er een uitweg te vinden

Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven

(Joh. 14:6)

Weet je dat er vergeving en genezing is bij God? Aan het kruis heeft Jezus alles volbracht voor zondaren zoals wij. Let op de bemoedigende woorden in het volgende lied:

YouTube-video Gerald Troost – Wat je ook gedaan hebt.

Denk na over de volgende zinnen uit het lied van Gerald Troost ‘Wat je ook gedaan hebt…’

De gordijnen zijn gesloten,
in het huis waar jij nu woont.
Er brand nog wel een kaarsje,
maar het haardvuur is gedoofd. 
Je verbergt je voor de mensen,
en vermijd intiem contact.
Je gevoel van eigenwaarde
is naar het dieptepunt gezakt.

De dagen worden maanden,
de jaren gaan voorbij.
Toch zit je opgesloten,
en voel je je niet vrij.
Je geweten zegt te weten,
van het leven in het licht.
God brak de grendels open.
Het duister is gezwicht.

Refrein en uitweg:

En wat je ook gedaan hebt,
en wat je ook verbergt,
er ligt vergeving voor je klaar,
er ligt genezing voor je klaar.

En waar je ook naartoe vlucht,
en wat je ook zult doen,
er ligt vergeving voor je klaar,
er ligt genezing voor je klaar.

Aan het kruis
hing de man,
Die in de diepste pijn, 
de schulden op zich nam.
Kijk naar Hem, en weet:
het bloed dat daar vloeide, maakt jou vrij.

Denk eens na over de uitnodigingen in de Bijbel en het lied.

3. Wat kan een reden zijn om er niet positief op in te gaan?

4. Waarom is het goed voor je om dan toch maar tot God te komen zoals je bent, met alles wat je gedaan hebt?

5. Ben je wel eens bent bemoedigd vanuit de Bijbel? Hoe dan wel?

6. Bespreek samen Opwekking 125.

     a. Hoe wordt de uitweg en de weg naar het juiste doel hierin getoond?

     b. Wat spreekt je aan in de verschillende coupletten? Waarom?

Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

c. Beluister het lied, door het hieronder aan te klikken. Waarvoor heb je gebed nodig?

De gevolgen van afwijzing

Veel mensen gaan tegenwoordig gebukt onder gevoelens van afwijzing, angst, boosheid, gemis en eenzaamheid. Dit kan te maken hebben met een pijnlijk verleden, met afwijzing en traumatische ervaringen. Vaak heeft dit dan al plaatsgevonden vanaf de kinderjaren.

Afwijzing kan ons leven kapot maken. Veel jongeren worden er door verscheurd. Ze haken af en slaan op de vlucht. In de gevarenzone ontstaan nog meer barsten. Je kunt dan negatief over anderen en jezelf gaan denken, en ook anderen en jezelf maar steeds de schuld geven van de problemen en gemiste kansen. Het is zonde!

Gevolgen van afwijzing zijn:

gekwetste eigenwaarde, een laag zelfbeeld, een negatieve identiteit,

leegte, angst, gekwelde trots en boosheid

Velen worden er door verteerd. Hoe kun je jezelf dan blijven handhaven in een zondige grondhouding, waarin je het doel steeds maar blijft missen. Je word zielig en blijft eenzaam op afstand wegkwijnen. Herken je jezelf in het schaap hieronder?

Ga jezelf niet opwinden en opblazen

Een verder gevolg is dat veel mensen zich blijven opwinden over het geleden onrecht. Ze kunnen opgeblazen worden van boosheid en gepantserde trots. Ze zijn te diep vernederd. Hun ego is gekwetst.

Wanneer is je ego gekwetst?

Ze maken zich sterk, en willen indruk maken op anderen, om te voorkomen dat ze weer omlaag worden geduwd. Ze houden zich op een zogenaamd veilige, maar ook eenzame afstand, om niet weer beledigd te worden. Je blijft wel met je ‘gekwetste ik’ (ego) zitten.

Hoe worden we bevrijd van een pijnlijk ego?

De bekende prediker Tim Keller, uit New York City, heeft het boekje ‘Bevrijd van je zelf’ geschreven. Hij wijst ons daarin de weg naar echte christelijke blijdschap.

Tim geeft aan dat er iets grondigs mis kan zijn met ons gevoel van eigenwaarde, met onze identiteit. Hij geeft ons door dat het menselijk hart zijn identiteit normaal gesproken bouwt op iets buiten God. Dat is onze natuurlijke toestand zonder geloof. Je ziet dat om je heen gebeuren.

Tim Keller stelt verder: ‘Geestelijke trots is de illusie dat wij in staat zijn om ons eigen leven te leiden, ons gevoel van eigenwaarde te bepalen, en een doel te vinden dat groot genoeg is om ons leven zin te geven zonder God.’

Als een te ver opgeblazen ballon

Keller vergelijkt onze ego met een ballon. In de Bijbel wordt gezegd dat het ego dan te ver opgeblazen en opgezwollen is door trots (in 1 Kor.4:6).

Tim Keller verklaart ons

dat de natuurlijke toestand van het menselijk ego

leeg, pijnlijk, druk en kwetsbaar is.

De opgeblazen ballon van onze ego is wel vol lucht, maar intussen ook leeg. We gaan kijken hoe onze innerlijke leegte, pijn en kwetsbaarheid kan worden opgevuld door de liefde, vrede en blijdschap van God.

Kijk maar eens naar de volgende afbeeldingen:

Het gekwetste ego wil de eigenwaarde steeds meer opblazen. Het trekt voortdurend de aandacht.

Als de ballon lucht en aandacht verliest, wordt er weer druk uitgeoefend om de leegte zelf op te vullen. Dit gebeurt door je met anderen te vergelijken en op te scheppen. Zelfs gekwetste verslaafden komen nog met sterke verhalen om indruk te maken.

Blijven blazen en leeglopen…

 

Iemand met een te hoge eigendunk loopt gevaar om leeg te lopen, terwijl iemand met een minderwaardigheidscomplex al voor een groot deel is leeggelopen.

Door gebrek aan alternatieven blijft men maar blazen en leeglopen…

Er kan nieuw leven worden ingeblazen!

Je hebt dan de bevrijdende blazende wind van de Heilige Geest nodig. Daarvoor moet je nederig luisteren naar het Woord van God, waarheid gehoorzaam zijn, en geloven in Jezus Christus als jouw persoonlijke Verlosser.

Door het geloof vinden we aansluiting bij God. Dan wordt er nieuw leven in ons geblazen. Jezus leert ons over het werk van de Heilige Geest in Johannes 3:8: ‘De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heengaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.’

Iemand die uit de Geest geboren is,

krijgt toevoer van liefde, vrede en geluk.

De geest (pneuma) en ziel (psuchē) van de mens zijn onzichtbaar. De geest is het deel van de gelovige mens, waarmee Gods Geest Zich verbindt (Rom.8:16). Je kunt in een mens dus onderscheiden: zijn Godbewustzijn (zijn geest), zijn zelfbewustzijn (zijn ik, ego, ziel of psyche) en het stoffelijk deel, namelijk zijn lichaam (het bewustzijn van zijn omgeving). De zielsuitingen zijn: verstand, gevoel en wil. In de geest of in je hart kun je de (aanwezigheid van) God en Jezus Christus ervaren.

In het Paradijs herkende de mens God in de merkbare blazende wind (de ruach). In Johannes 3 heeft Jezus het bij de wedergeboorte ook over de blazende wind. Het Griekse woord ‘pneuma’ betekent zoals het Hebreeuwse ‘ruach’: geest of wind. In Zijn werking lijkt de Heilige Geest op de (blazende) wind. Dit was zichtbaar tijdens de Pinksterdag.

Als de Geest ons vervult, hoeven we onze stand niet meer op te houden. Onze ego wil dan nederig ontvangen. We worden dan bevrijd van onszelf en onze te hoge eigendunk. We horen dan bij Jezus en willen innerlijk op Hem gaan lijken. Hij zegt tegen ons in Matth. 11:29: ‘Leer van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.’

Als we weten dat we bij Jezus horen, zal kritiek, de mening van anderen en afwijzing ons niet meer zozeer raken.

Door het geloof in Jezus, en mijn band met Hem,

ben ik aanvaard en geliefd door God.

In Jezus vind ik dan mijn nieuwe identiteit en waarde.

Hij gaf Zijn leven voor mij. Voor mijn Verlosser ben ik dan kostbaarder dan alle juwelen op aarde.

Tim Keller vraagt zich hierom ook af: ‘Waarom maken we ons dan nog druk over afwijzing? Waarom maken we ons dan nog druk over miskenning? Waarom maakt het ons dan nog uit hoe we eruitzien in de spiegel?’

7. Bespreek samen de tekst over de gevolgen van afwijzing en het opgeblazen ego.

    a. Wat kun je leren van het voorbeeld van de met lucht gevulde ballonnen?

    b. Wat gebeurt er als er nieuw leven in ons hart wordt ingeblazen?

    c. Wat herken je ervan in je eigen leven?

 

8. Bespreek samen het lied Opwekking 488:

    ‘Heer, ik kom tot U, neem mijn hart verander mij.’

    a. Hoe kun je veranderen?

    b. Wat gebeurt er dan met je?

(Je kunt de tekst en het gezongen lied hieronder vinden.)

Door de genade en liefde van God kunnen wij veranderen

Aan Zijn voeten zullen trots en twijfel wijken

voor de kracht van Zijn liefde

Dit komt naar voren in Opwekking 488 van Geoff Bullock, in het Nederlands vertaald door Mireille Schaart:

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart,
verander mij.
Als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde

Refrein:

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.

En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

refrein: …

Tekst en muziek: Geoff Bullock. Nederlandse vertaling: Mireille Schaart

 

Opdrachten en beloften

In de Bijbel gaat het vaak over opdrachten en de daaraan verbonden hoopvolle beloften van God. Hij wil dat wij Hem gehoorzamen, en dat wij Hem zullen zoeken met heel ons hart. Hij belooft daarbij naar ons te luisteren. Wij zullen Hem dan vinden.

In Jeremia 29:11-14a lezen we welke hoopvolle gedachten God heeft over Zijn volk. Israël leed toen ook onder de ballingschap in Babel. Zij waren door eigen schuld daarheen weggevoerd. God wil mensen bevrijden uit gevangenschap, slavernij, gebondenheid en verslaving. Daartoe komt het bevrijdende Evangelie tot ons. Jezus is de Redder, Bevrijder en Heler.

Als je de hoge, positieve gedachten van God op je laat inwerken en accepteert, ga je Hem intensief zoeken. Als je God oprecht zoekt, zul je Hem ook vinden.

Het wordt verwoord in Jeremia 29:11-14b, waarin God ook ons voorhoudt:

‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken, wanneer u naar Mij zult vragen met heel u hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap.’

9. Hoe kunnen wij volgens deze teksten weer hoop en moed krijgen?

10. Waarom zijn hoop en toekomstperspectief zo belangrijk voor jou?

Lezen Jesaja 55:6-9

In dit tekstgedeelte kom je opdrachten en beloften tegen. Ons negatieve, duistere  denken wordt daar tegen het licht van het positieve denken van God geplaatst. In Jes. 55:8-9 laat God ons weten dat Zijn gedachten veel hoger zijn dan onze gedachten.

11. Welke opdrachten en beloften kom je in dit tekstgedeelte tegen?

12. Wat vind je bemoedigend aan deze teksten?

13.  Wanneer heb je wat aan deze rijke beloften van God?

14. Bespreek Opwekking 358: ‘Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was’. Je vindt de tekst hieronder.

    a. Wat herken je bij jezelf in deze tekst?

    b. Als je deze tekst erbij betrekt, waar wil je dan voor (laten) bidden?

Samen bidden in de groepjes

 

Afsluiting samenkomst met liederen

Kom tot (vernieuwde) overgave aan God. Hij kan je overwinnen, herstellen en genezen door Jezus Christus. Neem Zijn heil aan… en aanbid Hem!

Het komt naar voren in het lied Opwekking 358 van Graham Kendrick. Ned. tekst: Jan Visser:

Uw tederheid genas,

wat er bitter in mij was.

Uw heil neem ik aan, o Heer.

Uw liefde overwon,

keerde al mijn boosheid om.

Uw heil neem ik aan, o Heer  (3x)

Kom tot een voortdurende overgave en verfrissing, zoals wordt verwoord in het volgende lied ‘De Rivier’ van Brain Doerksen (vertaling Maarten Wassink):

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
‘t Is een stroom van uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Heere Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “Ontmoet mij hier.”

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Mogelijkheid tot nazorg