Strijden in de geestelijke wapenrusting

Strijden in de geestelijke wapenrusting

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Houd stand in de wapenrusting!

Lezen: Efeze 6:10-20

Waarom moeten wij, volgens Efeze 6:10, de gehele wapenrusting van God aandoen? We worden door Paulus dringend vermaand en gewaarschuwd in Ef.6:10-13: ‘Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad (de geestelijke boosheden in de lucht) in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben stand kunt houden.’ 

Het doel van de toerusting is ‘om te kunnen standhouden’ tegen de sluwe verleidingen van satan, de grote tegenstander, beschuldiger en lasteraar. De gelovigen moeten standhouden in de positie die ze in Christus hebben ontvangen. Zorg er dan ook voor dat alle onderdelen in orde zijn gebracht.

Wanneer is dat: ‘in de dag van het kwaad’ (‘in de boze dag’)? Volgens de Studiebijbel is dat in de tijd waarin de gelovigen nu leven, maar ook in de periode kort voor de komst van de Jezus Christus, waarin de gelovigen bijzonder zullen worden vervolgd.

Als een gelovige in een goede geestelijke conditie is, kunnen vleselijkheid en demonische invloeden worden geweerd. We lezen hierover in 2 Kor.10:4-5: ‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

Houd ‘de geestelijke boosheden in de lucht’ goed in het vizier. Je moet ze leren ontdekken, en hun tactieken onderkennen. Let speciaal op de invallende gedachten, die je plotseling kunnen overvallen. Een gerichte bewapening is daarbij van groot belang.

Het gaat dus om een geestelijke strijd, die zich afspeelt in de geestelijke wereld boven ons, om ons heen en in onze gedachten. De kwade machten proberen in ons leven te infiltreren in onze gedachten. Zij kunnen dit slechts doen via het negatieve grijze denkveld van de oude mens (of vleselijke mens) in ons. De Heilige Geest werkt in de gelovigen via de nieuwe mens. Er is een geestelijke innerlijke strijd gaande tussen de nieuwe en oude mens in ons.

In de wapenrusting van God hebben wij de strijd te voeren

tegen onze vleselijke mens

en tegen de duistere machten die daarin infiltreren