Dagboek Geestelijk herstel. 20 dagen op weg… Een evangelisatiecursus

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

In 20 dagen kun je ontdekken hoe je geestelijk kunt herstellen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Er is hoop!

Dit dagboek neemt je mee op de zoektocht naar innerlijke vrede en rust. Voor herstel van afwijzing, pijnlijke herinneringen en beschadigde emoties hebben we Jezus nodig. Er is genezing door Hem. Je kunt dit gaan beseffen door een ervaring van de liefde van God.  Er is heling door geloof, hoop en liefde.

God heeft je gewild. Hij heeft een bedoeling met je leven. In Zijn Woord word je bemoedigd als je Hem zoekt. Geef je niet over aan moedeloosheid of verslaving, maar leg je leven in de handen van God. Door Jezus geeft Hij ons innerlijke vrede en rust. Dit dagboek neemt je mee op de weg naar omhoog. In 20 dagen kun je ontdekken hoe je geestelijk kunt herstellen. De weg van het bevrijdende Evangelie brengt je aan de voet van het kruis, waar je kunt herstellen. Daar bij Jezus is de plek waar liefde heerst, waar God vergeving geeft en ons aanvaardt.

Dit dagboek brengt je in begrijpelijke woorden, met aansprekende voorbeelden, verhaaltjes en afbeeldingen op de weg van de Bijbel. Heb je  al ontdekt dat het Woord van God je hoop en toekomst biedt?

De tekst van dit dagboek is geselecteerd uit de Sta op cursus Geestelijk herstel, die in Vlissingen is gegeven in het inloophuis van Sta Op Zorg. Zie de cursus op deze website: www.pastoralehulpverleningjongeren.nl.

In het dagboek zijn vragen opgenomen, zodat het ook geschikt is voor bijbelstudiegroepen en een speciale alpha-cursus.

Het dagboek is digitaal, op word documenten en op papier beschikbaar bij de auteur. Vooralsnog is alles gratis en bedoeld als herstelpastoraat, geloofsgroei en evangelisatie. Voor de tekst op word kun je aanklikken op de volgende documenten:

Het voor- en achterkaft:

Dagboek Geestelijk herstel kaft en inhoud

***

De tekst van de dagen 1 t/m 10:

Dagboek Geestelijk herstel dag 1 tot en met 10

***

De tekst van de dagen 11 t/m 20:

Dagboek Geestelijk herstel dag 11 tot en met 20

***

Bij overname van tekst moet het volgende copyright worden vermeld:

Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening

Bij overname behoort dit te worden vermeld aan de auteur, via het e-mail adres hieronder. Voor verdere informatie kun je ook mailen naar:

 j.baaijens@staopzorg.nl 

***

Inhoud

Dag 1. Vrijgekocht uit de kooi van de boze kweller

Dag 2.  Hoeveel ben je werkelijk waard?

Dag 3.  Hoe zie jij jezelf?

Dag 4.  Het is zonde als we het doel missen

Dag 5.  Op weg naar een betere bestemming

Dag 6.  De weg naar herstel

Dag 7.  Liefde en acceptatie

Dag 8.  Liefde of afwijzing?

Dag 9.  Zijn licht en liefde schijnen

Dag 10. Wie is Jezus voor ons?

Dag 11.  Hoor je bij Jezus?

Dag 12.  De waarheid maakt vrij

Dag 13.  Levensvernieuwing en geloof

Dag 14.  De loopbaan van het geloof

Dag 15.  Gaan op de beloften

Dag 16.  Wil je God gehoorzamen? Ben je al tot Jezus gekomen?

Dag 17.  Wanneer ben je veilig en behouden?

Dag 18.  Gelovig schuilen bij Jezus

Dag 19. Heb je een offer?

Dag 20.  Reiniging en herstel door Jezus Christus

***

Doe je mee met de cursus in Vlissingen?

We bieden vanuit Sta Op Zorg in de Badhuisstraat 60 te Vlissingen de Sta op cursus Geestelijk herstel aan voor onze gasten en anderen die behoefte hebben aan geestelijk herstel en geloofsgroei. We doen dit met een team van medewerkers.

Wanneer en hoe willen we het in Vlissingen doen?

We hopen de cursus D.V. na verloop van tijd weer op de dinsdagavonden gaan houden. Vanwege de coronabeperkingen is er geruime tijd geen cursus geweest, maar waren er wel bemoedigende samenkomsten en toespraken in het inloophuis.

Nieuwkomers kunnen bij iedere sessie of samenkomst instromen. Er zit wel een bewuste opbouw voor geestelijk herstel in de cursus, maar de sessies kunnen ook los van elkaar worden gevolgd. De samenkomsten worden dus gehouden in Vlissingen, in de Badhuisstraat 60.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Het is een cursus voor gelovigen en (nog) niet-gelovigen, die zoeken naar geestelijk herstel. Het is geschikt voor hen die behoefte hebben aan geestelijk herstel vanuit emotionele verwaarlozing, trauma’s, afwijzing, depressies, e.d., maar ook aan geloofsgroei. We willen tijdens deze cursus met pastorale Bijbelstudies ingaan op de levensvragen die onder ons leven.

Je kunt gebukt gaan onder twijfel, onzekerheid, afwijzing, angst of negatieve gedachten. Misschien staat je geloof op een laag peil, of ben je nog op zoek naar God. De cursus is goed voor je als je op zoek bent naar meer houvast, zekerheid, geloof, hoop en liefde. We zoeken naar hulp en hoop.

Misschien wordt je er wel achtervolgd door pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing. Er kunnen ‘waaromvragen’ zijn. Ervaringen kunnen worden gedeeld. We gaan samen op zoek naar antwoorden. We bidden voor elkaar.

Deze cursus biedt hulp en hoop

vanuit het Evangelie van Jezus Christus

De opzet van de avond is als volgt:

We eten samen vanaf 17.45 uur. Het cursusgedeelte begint met zingen vanaf ca. 18.30 uur. Daarna volgt de inleiding met een PowerPoint over het onderwerp. De pauze is gepand om 19.45 uur. Om 20.00 uur kunnen we dan in de discussiegroepjes, waarin ook voor en met elkaar wordt gebeden. Daarna willen we de samenkomst gezamenlijk afsluiten met een lied en gebed. De samenkomst kan worden beëindigd om 21.00 uur. 

Je bent vrijblijvend welkom op elke genoemde samenkomst

Voor verdere informatie, data en aanmelding kun je mailen naar j.baaijens@staopzorg.nl of bellen naar ons kantoor: 0118-411193.

Je kunt ook hiernaar mailen over het Dagboek Geestelijk herstel, als je deze (in meerdere aantallen) wilt bestellen of gebruiken voor evangelisatie of pastorale hulpverlening.

Verder kun je mailen of bellen als je zelf vragen hebt en hulp zoekt.

Op het kantoor, Badhuisstraat 28, Vlissingen, kun je terecht voor professionele hulpverlening. Zie daarvoor: www.staopzorg.nl.

Openingstijden inloophuis op maandag en vrijdag: 10.30-15.00 uur.