14. Herstel van afwijzing en angstbanden door de liefde van Jezus

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Opdrachtenblad

Zorg ervoor dat er gespreksrondjes zijn bij het beantwoorden van de vragen, zodat  iedereen een kans krijgt om eigen ervaringen te delen (als die dit wil…)

Verslavingen en persoonlijke problemen in de meeste gevallen ontstaan uit afwijzing. Bijbelleraar Derek Prince (1915-2003) verklaart: ‘Afwijzing kan een verborgen, innerlijke houding zijn, die we met ons meedragen.’ Herken je dat?

Liefdesbanden of angstbanden

In het boek ‘Leven naar Gods plan’ (uitgegeven bij De Hoop) gaat het ook over Hoe kun je angstbanden veranderen in liefdesbanden. Er wordt in gesteld: ‘Naarmate we groeien en genezen, vervangen we angstbanden door liefdesbanden.’

Liefdesbanden komen op vanuit het vreugdecentrum (voor in de hersenen), maar angstbanden worden aangestuurd vanuit een plaats achter in de hersenen. Mensen met liefdesbanden zijn bezig met de vraag: ‘hoe kan ik mezelf zijn’. Mensen met angstbanden concentreren zich op de vraag: ‘hoe los ik mijn problemen op?’

Geestelijke groei wordt belemmerd als er angst en angstbanden zijn (naar God en mensen toe). Het is belangrijk dat je gaat ervaren en beseffen en dat een ander je waardeert en van je houdt.

1. Lees en bespreek de tekst over liefdesbanden en angstbanden. Wat herken je bij jezelf in de genoemde angstbanden en belemmeringen?

Weet je jezelf geliefd?

Voor herstel is het ook belangrijk dat je in een liefdevolle en veilige omgeving bent. Je kunt genezen binnen liefdevolle relaties. Daardoor worden wij gestimuleerd om ook liefde aan anderen te geven.

Durf je jouw echte gevoelens te uiten? en grenzen te stellen? Geloof, hoop en liefde overwinnen haat, boosheid en angst. Liefde is gericht op anderen.

Liefde wil delen. Liefde is medisch: helpend en helend. Liefde herstelt en geneest innerlijke wonden. Liefde overwint de angst. We lezen in 1 Joh.4:18: ‘Er is in de liefde geen angst, maar de volkomen liefde werpt de vrees uit.’

2. Ben je ook hersteld door liefdesbanden? Kun je uit eigen ervaring vertellen hoe angst is overwonnen door liefde?

Samen lezen 1 Johannes 4:7-19

De ware liefde is van God en door God. God is liefde (1 Joh.4:8). Dit is op aarde zichtbaar geworden in Zijn Zoon Jezus Christus. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben’ (Joh.3:16).

Gelovigen mogen weten wat we lezen in 1 Joh.4:19: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.’ Hoe kun je dat weten?

God heeft Zich aan zondige mensen verbonden. Dat is pas de echte liefdesband. Gods verbond is Zijn liefdesband met mensen. Ben jij al in liefde met Hem verbonden? Als we in de liefde van Jezus blijven, zullen wij ook van mensen houden. Daarom houden we van elkaar!

3. Waaruit blijkt de liefde van God in de teksten hierboven? Wat vraagt dit van ons?

Herstel van afwijzing door de opzoekende liefde van Jezus.

Lees voor de volgende opdrachten Johannes 9

Kijk daarna samen naar de tekst hieronder:

We lezen in Johannes 9 dat Jezus de man die blindgeboren was, heeft genezen. We zien daarbij ook het  geestelijk herstel van deze afgewezen man.

Jezus kan als het Licht der wereld ook nu nog de duisternis uit ons leven verdrijven en genezen van geestelijke blindheid. Zijn barmhartigheid wint het van de veroordeling.

De buren waren verbaasd en vroegen hem: ‘Hoe zijn uw ogen geopend?’ Als iemand tot geloof komt, zal het ook zichtbaar worden voor anderen. Wat zullen ze dan aan je zien en van je horen?

De ouders werden streng ondervraagd door bang makende machthebbers, die belijders van Jezus uit de synagoge wilden werpen. Zij werkten met angstbanden. Herken je het?

De opnieuw afgewezen man sprak vrijmoedig over Jezus, die hij had ervaren. De kwade Joden zeiden: ‘U bent geheel in zonden geboren, en onderwijst u ons?’ En ze wierpen hem voor straf uit de synagoge.

Daarna zocht Jezus hem op en zei: ‘Gelooft u in de Zoon van God?’
Hij reageerde: ‘Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven?’ Jezus zei tegen hem: ‘Die u gezien hebt én Die met u spreekt, Die is het.’

Opdrachten bij Johannes 9

4. Waaruit blijkt de afwijzing van de blindgeborene? Wat vind je ervan?

5. Wat lees je over de opzoekende liefde van Jezus tegenover de herhaaldelijke veroordeling van de Joden naar de blindgeboren man toe? Wat spreekt je hierin persoonlijk aan?

6.Waarin zie je de tegenstelling van een harde wettische religie tegenover een liefdevolle geloofsrelatie? Hoe ervaar je het Evangelie en het geloof in Jezus?

De door Jezus aangeraakte blinde gehoorzaamde in het geloof (zoals eens Naäman de Syriër in de Jordaan). Hij moest zich wassen en geloven.

7a. Ben je wel eens door de liefde van God geraakt?

7b. Hoe ben je toen ook geactiveerd om te doen wat Hij van je vraagt in Zijn Woord?

7c. Welke nieuwe activiteiten zijn er toen in je leven gekomen?

8a. Wat herken je van het geloof van de blindgeboren man bij jezelf? De genezen man zei tegen de kwade Joden: ‘Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.’

Kun je dat op geestelijk gebied ook zeggen door het geloof in Jezus?

8b. We lezen in Johannes 9:38, dat de man belijdt en laat zien: ‘Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.’ Heb jij ook het licht gezien? en volg je nu het Licht der wereld?

9. De overwinning van de liefde op de angst wordt bezongen in het volgende lied van Kees Kraayenoord. Wat spreek je aan in dit lied? Wat is herkenbaar?

De liefde wint

De liefde wint. Ik voel het weer. Dit is een nieuwe dag.

Ik weet de weg verdwaal niet meer, en zie wat ik niet zag.

De liefde geeft mij zoveel kracht, verjaagt de angst uit mij.

Zij is mijn zonlicht in de nacht. Het donker is voorbij.

Geen duizend ketens houden mij bij Hem vandaan, want ik ben vrij.

Ik zie het licht en ik was blind. Dus ik geloof: De liefde wint.

De bakens zijn voorgoed verzet. Gods woord is mijn kompas.

Zijn liefde heeft mijn hart gered, dat zo verloren was.

De wereld houdt er ooit mee op,  want alles gaat voorbij.

Maar zelfs wanneer mijn leven stopt, dan bent U hier bij mij,

dan bent U nog dichtbij.

YouTube-video Kees Kraayenoord – De liefde wint

Ken je de liefde van Jezus?

Heb je de liefde van Jezus al ontdekt en ervaren? De liefde van Jezus voor mij is de drijfveer voor een leven van dankbaarheid en het volgen van Hem. Het wordt mooi verwoord in het lied van Sela. Het is indrukwekkend en opwekkend! Kun je het lied van Sela hartelijk meezingen? Je kunt het via de volgende links op YouTube beluisteren en live bekijken:

 YouTube-video Sela | Jezus liefde voor mij (CD/DVD Live in Groningen)

YouTube-video Jezus’ liefde voor mij | Sela

Tekst: Hans Maat. Muziek: Kinga Bán.

Laat de tekst van Hans Maat op je inwerken. Kun je het overnemen en proclameren:

Jezus’ liefde voor mij

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.

U heeft mij in liefde aanvaard, die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben, dank ik aan Hem: aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, volg ik Hem na; krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw Heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij: dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard, die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard: U bent alles waar ik voor leef!

***

10. Wat spreekt je aan in dit lied van Sela? Waarom?

       Waartoe spoort het je aan?

Samen bidden

***

Verdieping bij het onderwerp:

Geaccepteerd en geliefd door het offer Jezus

Zijn de volgende vragen bij jou herkenbaar? Komt het regelmatig bij je terug: ‘Waarom word ik nog beheerst door angst en bezorgdheid? Kan ik mijn angst wel te boven komen? Wie haalt mij uit deze neergaande spiraal in mijn negatieve denken? Wie begrijpt me? Wil God mij wel accepteren? Ben ik wel geliefd? Wie helpt in uit mijn eenzaamheid, angst en bezorgdheid? Hoe kan ik geloven?’

Hoe overwin ik mijn angst?

Blijf niet te lang in je geïsoleerde positie

met deze negatieve gevoelens worstelen.

Geef je angstige geheim prijs aan betrouwbare gelovigen.

Laat voor je bidden.

Neil T. Anderson heeft met Rich Miller het boek ‘Hoe overwin ik mijn… angst’ geschreven. Hij haalt daar het getuigenis aan van een vrouw die jarenlang heeft geworsteld met angst en een sociale fobie. Ze had niemand om naartoe te gaan. Ze probeerde tot God te bidden in haar tienerjaren, en Hem om hulp te vragen, maar had het gevoel dat Hij heel ver weg was.

Haar gelovige zus had twaalf jaar lang trouw voor haar gebeden. Uiteindelijk belde ze haar midden in de nacht op omdat ze het niet langer kon verdragen om in deze ellendige gevangenis te leven.

Ze schrijft in haar getuigenis: ‘Er was een wereld buiten me die ik nooit echt kon aanraken of voelen, en ik ging eraan onderdoor.’ Ze gaat verder: ‘Ik wilde zó graag leven. En ik wilde vrij zijn, en dus belde ik haar in tranen op en vroeg haar hoe ik die Jezus moest vinden over Wie ze het altijd maar had.’

Ze vertelt over haar bevrijding: ‘Ze bad met me over de telefoon, en de rest van de nacht las ik de Bijbelverzen die ze me had gegeven. Ze gingen allemaal op de een of andere manier over vrijheid. Vrijheid! Ik had opeens heel veel hoop. Dat was het begin van mijn reis van vernieuwing. Ik had al die jaren in de greep van een verlammende angst geleefd; angst om bang te zijn. Het onbekende maakte me zo ontzettend bang.’

Ze begreep ook de lichamelijke gevolgen van de  jarenlange opgekropte angst, waar ze mee te maken had. Het bracht haar op de weg naar rust en vrede. Daarna kon ze de opkomende oude negatieve gedachten bedwingen met de waarheid. Ze geeft aan:

‘En die waarheid is dat Jezus altijd bij me is,

en dat ik nergens bang voor hoef te zijn.’

***

In je eenzame geïsoleerde kelder en tunnelvisie van leef je in onverbondenheid, alleen met je gedachten. Vanuit de kelderverdieping van je angsten is er een trap en een gang naar de bovenverdieping van het geloof – daar waar het licht en de liefde van God de vensters van je bestaan binnenkomen. Hoe kom je zover om op te staan en hogerop te gaan?

Verlang je naar acceptatie? Wil je weten dat dat God je in liefde aanvaard heeft? Wil je kunnen zeggen als kind van God: Abba, Vader? Hoe kun je geloven?

Geloof is de weg naar acceptatie

Als we door het geloof bij Jezus horen, worden we volgens Efeze 3:6 ‘begenadigd en aanvaard in de Geliefde’. (In de Engelse King James vertaling: ‘Accepted in the Beloved’). Dan je dus door God geaccepteerd!

Geestelijke slavernij of de Geest van ‘Abba, Vader!’

Van de gelovige kinderen van God lezen we in Romeinen 8:15: ‘Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba Vader!’ 

In de Studiebijbel wordt onder meer verklaard: ‘De gelovigen hebben de Heilige Geest ontvangen, die hier de ‘Geest van adoptie’ wordt genoemd. Paulus gebruikt het woord ‘huiothesia’ (aanneming tot zoon, adoptie), omdat de gelovigen vroeger geen kinderen van God waren…’

In Galaten 4:6 en 7 lezen we: ‘Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u niet langer slaaf, maar kind; en als u kind bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.’ 

In Galaten 4:5 zien we dat de Zoon van God gekomen is ‘om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen’. Dat is een juridische zaak en heeft dus rechtsgeldigheid.

Het woord ‘huiothesia’ is de vertaling van het woord ‘adoptio’ uit het Romeinse recht. Je bent dan door het werk van Jezus officieel als zoon of dochter door God aangenomen als Zijn kind. Als je door het geloof aan Jezus bent verbonden, ben je ook een officieel kind van God door adoptie.

Bemoedigende tekst en Liederen bij het onderwerp

Het bekende lied ‘Abba, Vader’ uit opwekking 136 is eigenlijk mijn antwoord op de aanneming tot kind (adoptie) van God. Weet je ook dat God jouw Vader door Jezus Christus geworden is? Hier volgt de tekst:

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij de Uwe en anders geen.

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen..

***

(Engelse tekst en muziek: D. Bilbrough.)

 YouTube-video opwekking 136 Abba, Vader

***

Je hoeft niet bang te zijn!

Er is een mooi voorbeeld van een vader die met zijn zoontje in de auto op een drukke weg rijdt. Hij moet zijn handen goed aan het stuur houden. Door het open raam is er echter een grote bij binnengevlogen. De kleine jongen is allergisch voor een bijensteek… zijn gezondheid staat daarbij op het spel. De angstige jongen gilt het uit van angst!

Op een geschikt moment vangt zijn vader de bij in zijn hand. Hij houdt zijn hand vervolgens stevig gesloten. Maar op een gegeven moment heeft hij zijn hand weer nodig aan het stuur… en de bij ontsnapt weer in de auto! De arme jongen gilt het weer uit van angst, vooral ook omdat de bij nu wel agressiever zal zijn. De brommende bij komt gevaarlijk dichtbij… Wat een paniek!

Dan zegt zijn vader: ‘Mijn zoon, je hoeft niet bang te zijn… kijk maar eens in mijn hand. In de hand van zijn vader ziet de jongen de angel van de bij vastzitten! De bij is van zijn gevaarlijke angel beroofd. Hij kan nu geen kwaad meer doen.

Ik denk dat het voorbeeld duidelijk is. Als je bang bent voor ‘de brommende duivel’ om je heen, kijk dan maar gelovig in de handen van Jezus.

Je hoeft niet bang te zijn, al dreigt de duivel weer,

leg maar gewoon je hand in die van onze Heer

 ***

Een toepasselijk lied is Opwekking 218

‘Is hier een hart door vrees benard, vermoeid door ’s levens strijd?

Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer.

O, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid:

Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij Zijn heerlijkheid.

Refrein:

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,

Voor elk die wonderen van Hem verwacht!

Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.

 

Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt? Leg dan uw lasten neer!

Tob niet langer voort, vertrouw op ’s Heeren Woord.

Hij hoort uw bede en schenkt u vrede in liefde eindeloos teer.

Zo gij slechts kunt geloven, niets is onmogelijk meer!

Refrein…

Hieronder volgt het lied Uit Glorieklokken  519 (Tekst Stuart Hamblen):

***

Laat het volgende lied Opwekking 717 je ook bemoedigen:

Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.

Refrein:

God, U bent mijn God, en ik vertrouw op U, en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij. die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel wees stil, en dwaal niet af;  dwars door het dal zal Hij je leiden.
stil, vertrouw op Hem, en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

Stil, mijn ziel wees stil, en laat nooit los

de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer. De zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

2 x refrein:

God, U bent mijn God… Ik rust in U alleen.

***

Hier kun je het lied met mooie afbeeldingen beluisteren:

 YouTube-video Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil

***

Hopelijk kun je nu al instemmen met de woorden uit Opwekking 794:

I’m no longer a slave to fear.

I am a child of God.

Door genade en in het geloof kan worden gezegd: ‘Ik ben niet langer een slaaf van angst. Ik ben een kind van God.’ Het vertaalde lied van Jonathan David Hesler e.a. gaat verder in een couplet: ‘U hebt mij gezien in mijn moeders schoot. Liefde riep mijn naam. Nu ben ik Uw kind, een deel van Uw gezin…’

Hieronder kun je aanklikken op het lied ‘Niet langer een Slaaf van angst’, gezongen door Annemieke Koelewijn:

***

Is Jezus ook je Redder, Die je Zijn vriendschap biedt?

God komt in Zijn Woord met Zijn uitnodigende liefde tot ons. Door Zijn Woord en Geest raakt Hij ook ons hart in liefde aan, zodat wij Hem gaan vertrouwen en gehoorzamen. Ook hierin is Hij de eerste.

Door Jezus is Hij onze Redder. Jezus is de Zaligmaker en grote Vriend van zondaren. Hij roept ons tot geloof en raakt ons aan. Zie en hoor dat in opwekking 562:

U noemde mij bij mijn naam, Uw liefde raakte mij aan;
Nu ben ik vrij en in uw hand geborgen. 
Door uw genade gekocht, vond ik de rust die ik zocht; 
heel dicht bij U  ben ik niet bang voor morgen 

Refrein:
Jezus, mijn redder, U bent voor altijd mijn vriend
En door Uw liefde leer ik nu om te leven met U.  

U bent mijn schild en mijn kracht, een helder licht in mijn nacht.
U bent voor mij een held  die ik bewonder.
Uw liefde beter dan wijn maakt dat ik bij U wil zijn;
bij heel dicht bij U, want U bent zo bijzonder.

(Refrein)

Tekst en muziek: Peter van Essen.)

***

Welk een vriend is onze Jezus

Weet je welke een welk een grote vriend Jezus is voor zondaren die in het geloof tot Hem komen? Hij werd ‘een vriend van tollenaars en zondaars genoemd (Matth. 11:19). Jezus zegt Zelf tegen Zijn discipelen in Joh. 15:14-15: ‘U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.’

Hij is de grote helpende vriend, Die ver boven ons staat en als God in staat is om ons te helpen, te troosten en voor ons in te staan. Het komt naar voren in het volgende wereldwijd bekende lied:

Welk een vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, Dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonden neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen in ’t gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing; Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen en terneer gedrukt door zorg.
Dierbare Heiland! onze Toevlucht! Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot den Heer.
In zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

***

(Welk een vriend is onze Jezus staat in Joh. De Heer, lied 150)

YouTube-video Nederland Zingt – Welk een vriend is onze Jezus

***

De maker van dit lied is Joseph Scriven. Deze Ier leefde van 1820 tot 1886. Het zat Joseph niet mee in het leven, waarin hij ook geestelijk stormen moest trotseren. Hij studeerde cum laude af aan de universiteit cum laude af, maar zijn gezondheid liet was zwak. Daardoor moest hij zijn wens om officier in het leger te worden laten varen.

Enkele dagen voor zijn huwelijksfeest verdronk zijn bruid, Mary. Vrienden hadden ter ere van de bruiloft een strandfeest georganiseerd, daar verdronk zij. Niemand begreep hoe het precies kon gebeuren.
Kort daarop emigreerde Joseph naar Canada. Hij wilde niet meer leven in de omgeving die hem aan Mary herinnerde. Gelukkig had hij een biddende en praktische moeder, die hem een Nieuwe Testament in zijn koffer meegaf.

Ook in Canada zat het Joseph lang niet allemaal mee. Hij vond opnieuw een vrouw en de huwelijksvoltrekking was ook reeds vastgesteld, maar kort daarvoor stierf zij aan een ernstige ziekte. Ondanks deze zware storm in zijn leven, zat Joseph niet bij de pakken neer. Hij ging zich inzetten om hulp te bieden aan andere mensen met problemen. Hij wilde een vriend voor hulpeloze en bedroefde mensen zijn. Daar heeft hij zich verder aan toegewijd.

Gebeden van zijn moeder werden ook verhoord. Joseph ging steeds meer lezen in het Woord van God en ontdekte dat Jezus Zijn Vriend, Heiland en toevlucht wilde zijn. Uit dankbaarheid, en ook diep geëmotioneerd, maakte hij de drie coupletten van het wereldwijd zo bekende lied.

Toen Joseph Scriven op zijn sterfbed lag, vond een vriend die bij hem waakte, dit lied. Hij bekende daar dat hij het lied op papier had gezet om zijn moeder te berichten dat hij zijn beste Vriend gevonden had. Hij in het lied ook aangegeven dat Jezus een Vriend is wie terneergedrukt, zwak, belast, beladen is en die tot Hem gelovig de toevlucht nemen.

***

Kom door het geloof in Jezus tot de Vader

Beluister samen het lied ‘Kom tot de Vader’. Zie daaronder de tekst.

 YouTube-video Opwekking 599 – Kom tot de Vader 

Nog voordat je bestond, kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment, en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Refrein:
Kom tot de Vader, Kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn, is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan,
want niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon.
en nu is alles klaar wanneer jij komt.

Refrein 2x

De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

Het lied is gemaakt door Russell Fragar en vertaald door Mireille Schaart

***

Je mag biddend komen zoals je bent.

Weet je wat er van komt, als je gelovig tot Jezus komt?

Dat komt naar voren in Opwekking 488. Zie hieronder de tekst en links:

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij

en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. 

En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.

Tekst en muziek: Geoff Bullock. Nederlandse vertaling: Mireille Schaart

Hieronder kun je aanklikken op twee uitvoeringen van Opwekking 488:

 YouTube-video De kracht van Uw liefde

 De kracht van Uw liefde, gezongen op de Nederland Zingtdag van 2017:

 YouTube-video De kracht van Uw liefde 

 ***

Wanneer zal de angst verdwijnen?

Herman Boon geeft in zijn lied aan: ‘Angst zal verdwijnen als ik mijn hand leg in de Zijne, als ik mij toevertrouw aan Hem. Ja, ik zal veilig zijn, waar ik ook ben. Dat is de taal van het geloof. Geloven betekent: ‘Laat je dragen’. Als je weet dat God je draagt en voor je zorgt, besef je dat je ten diepste veilig bent. Hier volgt het lied, wat je kunt aanklikken:

YouTube-video Angst zal verdwijnen.

***

De angst en bezorgdheid verdwijnt als je weet dat God voor je zal zorgen. Hij geeft het in Zijn Woord aan dat Hij voor Zijn kinderen zal zorgen. Het geloof leert daarop te vertrouwen: op het Woord en de beloften van God kun je aan!

Laat je bemoedigen door het volgende lied van Sela:

GOD ZAL VOOR ONS ZORGEN

Voor de wezen is Hij een vader,
voor de weduwe een hoofd van het gezin.
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis.
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis.

God zal voor ons zorgen. Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen. Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.

Voor de bange is Hij een schuilplaats,
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond.
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op.

Hij zal over ons waken ieder uur van de nacht.
Onze God gaat niet slapen. Hij houdt de wacht.

Wil je in Hem blijven?

Het verlangen naar Zijn nabijheid wordt verwoord in Opwekking 616:

 YouTube-video Opwekking 616 – Houd mij dicht bij U

Houd mij dicht bij U. Laat me nooit meer gaan.

Voor u leg ik mij leven neer. Verlangend naar u vriendschap Heer.

U alleen begrijpt Wat ik nodig heb.

U liefde die mij warmte geeft. Als U mij in uw armen neemt.

Leid mij naar u hart. Breng mij terug naar u.

***

U bent mijn doel. U bent mijn hartsverlangen.

U bent mijn doel. Houd mij heel dicht bij U.

***

Als je gelovend komt, mag je weten dat je met Jezus een goede toekomst hebt. Met Hem heb je pas echt toekomt! Kun je het meezingen: ‘Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Je kunt kiezen uit de volgende uitvoeringen:

YouTube-video Omdat Hij leeft

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.
En het leven is het leven waard,
omdat Hij leeft.

Because He lives, I can face tomorrow.
Because He lives, my fear is gone.
Because I know, He holds the future.
And life is worth the living,
just because He lives.

Gemaakt door: Gloria & Bill Gaither
Ned. tekst: Marian Koning