25. De loopbaan van het geloof

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Hoe kun je overwinnen en de eindstreep halen?

loopbaan-pad-naar-omhoog

In Hebreeën 12:2 leren we, dat wij het oog gericht moeten houden op Jezus, ‘de Leidsman en Voleinder van het geloof’. In de Engelse Bijbel lezen we: ‘The Author and Finisher of our faith’. Hij heeft de weg tot God geopend. Hij is Zelf de Weg! Hij heeft het spoor van het geloof voor ons gebaand. Hij heeft ook de finish, het heerlijk einddoel van de overwinning tot stand gebracht.

Houd het oog gericht op Jezus,

de Leidsman en Voleinder van het geloof 

Blijf lopen in de loopbaan van het geloof…

 ziende op Jezus

Je kunt op de link aanklikken op een eerste PowerPoint. Hierbij kun je ook de hierop aangegeven liederen zingen tijdens een samenkomst:

PowerPoint Houd vol op de loopbaan van het geloof

Het beste doel

Wat is het beste doel dat je in je leven kunt bereiken? Dat is Gods doel! Daarom moeten wij onze ogen richten op Zijn doel en bidden: ‘Kom tot Uw doel met een ieder van ons.’

loopbaan-einddoel-bereiken

Hoe kunnen we zijn doel dan bereiken? Door Jezus te volgen in de weg die Hij voor ons heeft geopend. Hij heeft deze weg voor ons gebaand en tot het einde toe gelopen.

Volg Jezus op Zijn weg

Laat je bemoedigen door het lied van Sela: ‘Heer, wijs mij Uw weg.’ Het uitgangspunt en de kern van deze sessie wordt wel verwoord in dit lied. Ik laat het daarom hieronder volgen. Overdenk het biddend. Volg Jezus op de weg, die Hij gebaand heeft. Zing het maar mee op de loopbaan van het geloof:

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Tekst: Hans Maat, muziek: Elbert & Niek Smelt.

Je kunt het aanklikken via YouTube:

 loopbaan-heerlijkste-vooruitzicht

Blijf op het rechte pad naar de Hemelstad

Kijk recht vooruit op de juiste weg, zoals we lezen in Spreuken 4:25-27: ‘Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden. Baan het spoor voor je voet, en laten al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of naar links.’

In de Christenreis van John Bunyan kwamen Christen en Hoop bij een splitsing van de weg. Ze konden kiezen voor een oneffen, steenachtig, pijnlijk pad voor hun voeten, en uit een gemakkelijker pad aan de linkerkant, die ging door ‘de weide der bekoring’. Ze kozen voor  het zachte pad op het gras. Het leek alsof de beide paden gelijk op bleven gaan, maar ze raakten verder weg van het rechte pad.

Christen en Hoop in de kasteelkerker van reus Wanhoop

Christen en Hoop in de kerker van reus Wanhoop

Uiteindelijk werden zij gepakt door reus Wanhoop en opgesloten in zijn kasteel Twijfel. Zijn vrouw Ongeloof raadde hem aan om Christen en Hoop te martelen en aan te zetten tot zelfmoord. Na een nacht gebeden te hebben, ontving Christen de ingeving dat hij ‘de sleutel van de belofte’ bij zich droeg. Die paste op de deur van Twijfel.

Christen en Hoop ontsnappen uit kasteel Twijfel

Christen en Hoop ontsnappen uit kasteel Twijfel

Zodoende zijn ze ontsnapt aan Wanhoop en Ongeloof, en keerden ze weer terug naar het rechte pad naar de Hemelstad.

Ga gelovig op pad… stap voor stap

Als we op weg gaan naar het hemelse Kanaän mogen we gaan op de beloften van God. Denk hierbij aan de belofte van God aan Jozua, toen de Israëlieten voor de Jordaan stonden. Hij beloofde hun daar het land Kanaän te geven, en sprak tot Jozua (in Joz. 1:3): ‘Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven…’

Overal waar wij in geloofsgehoorzaamheid onze voet zetten op de weg van Jezus, zullen wij een stap verdergaan onder ze zegen van God. Als je geen stap zet op Zijn weg, dan ontvang je dit niet. Op de weg naar geestelijk herstel gaat het ook om het zetten van die dagelijkse stap.

loopbaan-donker-op-je-pad

Kijk niet terug als de angst en twijfel je achtervolgen. Kijk niet bezorgd vooruit naar de stap die je nog niet hoeft te zetten.

De stap die je nu in het geloof zet,

is goed.

We lezen in Psalm 119:104 over het Woord van God: ‘Uw Woord is een lamp voor je voet en een licht op mijn pad.’ Voor iedere nieuwe voetstap die je mag nemen, mag je het Woord laten schijnen. Je leest dan in de Bijbel welke stap je kunt gaan. Daarna laat je het licht schijnen op de volgende stap… Zo wordt het pad steeds verder zichtbaar bij iedere stap die je in het geloof neemt.

Geloven is niet zien,

maar gewoon doorgaan!

Bemoedig elkaar!

Laat je ook aanmoedigen door andere gelovigen, die ook in het licht wandelen. Zeker op momenten dat de weg moeilijk voor je is.

Voor je gevoel kan deze weg onbegaanbaar lijken. Toch moet je leren om Hem gelovig stap voor stap te volgen.

‘Ik ben de Weg!’

Ik geef je een mooi voorbeeld door: Een groepje reizigers stond bij een inlandse gids voor een ondoordringbare jungle. Ze riepen uit: ‘Hier kunnen we niet verder, er is geen weg meer. Zo kunnen we ons doel niet bereiken.’ De gids hield echter zijn kapmes omhoog en reageerde: ‘Ik ben de weg!’ Met zijn kapmes baande hij het pad voor de reizigers. Ze hoefden hem alleen maar te volgen.

Zo is Jezus voor ons ook ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’ (Joh.14:6). Hij heeft de weg tot het Vaderhuis geopend.

Jezus heeft de weg gebaand en het doel bereikt

Aan het kruis heeft hij uiteindelijk gezegd: ‘Het is volbracht!’ (in het Engels: ‘It is finished!’)

Hieronder volgen drie liederen van Elly & Rikkert over de levensreis en het zoeken naar de Weg, de Waarheid en het Leven. Uiteindelijk wordt ook de vermoeide reiziger bemoedigd.

Ik ben op reis:

YouTube-video Elly & Rikkert ik ben op reis

De Weg, de Waarheid en het Leven:

Wandel in het licht!

Jezus leert ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Vanuit het Evangelie komt het licht je al tegemoet. Veel gelovigen zijn ons al voorgegaan (zoals je kunt lezen in Hebreeën 11). Volg hen in hun voetsporen naar het Licht der wereld.

Hieronder vind je een tweede PowerPoint, met mooie afbeeldingen. Deze is goed te gebruiken bij de inleiding van deze sessie. Je kunt erop aanklikken:

PowerPoint De loopbaan van het geloof

Hoe kom je op de loopbaan van het geloof?

Voor straf afgezet in een woestijn 

Er zijn blokkades en negatieve gedachten in ons die ons kunnen verhinderen om op de weg achter Jezus aan te komen.

Ik wil de blokkades

‘opstandigheid, boosheid en moedeloosheid’

onder de loep nemen.

Deze zaken kunnen je verhinderen om het spoor van God te gaan volgen. Dit doe ik door middel van het volgende voorbeeld:

hoe-kun-je-ontkomen-als-je-voor-straf-in-de-woestijn-wordt-achtergelaten

Stel je eens voor dat er in een Afrikaans land een internaat is voor jeugdige misdadigers. Jonge criminelen worden daar op een goed afgeschermde en geïsoleerde school kennis bijge­bracht. Als je daar les moet geven, moet je heel wat in je mars hebben. Onder politiebewaking wordt daar lesgegeven. De jongelui hebben daar allen wat op hun kerfstok. Er heersen zeer strenge regels. Lijf­straffen worden volop toegepast.

Ondanks de keiharde aanpak zijn er echter drie jonge misdadi­gers niet meer te handhaven. De leraren op deze tuchtschool zitten met de handen in het haar. Welke straf zouden ze nu nog moeten toepassen? Uiteindelijk wordt er een wrede straf opgelegd. Het is een straf waarvoor ze duide­lijk zijn gewaarschuwd. De jongelui dachten dat dit slechts een loos dreigement was, en dat ze dit toch niet zouden doorzetten. Daarom gingen ze door met hun zondige streken.

De drie onhandelbare criminelen worden hierna vastgebonden, en geblind­doekt in een landrover geduwd. Vervolgens rijdt men met de landro­ver de woestijn in. Het wordt een urenlange tocht door de hete zandwoestijn. Dan wordt de auto stilgezet. De jongens worden daarna uit de landrover gezet, terwijl ze elk nog een kleine voorraad eten en drinken meekrijgen.

De auto wordt weer gestart en een strenge tuchtschoolleraar voegt hen door het open raam nog toe: ‘Zo, dat is nu jullie straf. Jullie wilden niet gehoorzamen, nu moeten jullie het zelf maar uit­zoe­ken… Jullie zien maar hoe jullie het nu redden. Op school kunnen we jullie niet meer gebrui­ken. Als jullie kans zien om uit deze woestijn te komen, zijn jullie vrij. We komen jullie niet meer ophalen. Jullie hebben nog even tijd om over jullie zonden na te denken.’

De auto rijdt vervolgens in volle vaart terug naar de bewoonde wereld. Als de stofwolken weer zijn gaan liggen, kijken de jongelui elkaar onthutst aan. Ze maken elkaar los en turen de zandvlak­te af. Wat verschrikkelijk! Ja, ze hebben het wel erg bont gemaakt, maar deze straf is toch wel te zwaar…

Eén van de jongens roept het hyste­risch van kwaadheid uit: ‘Dit kunnen ze ons niet aandoen!’ Vervolgens gaat hij schelden en tieren. Hij gilt allerlei vrese­lijke verwensingen uit naar het adres van de leraren. Hij is niet meer te kalmeren en blijft maar doorgaan. Het lijkt wel dat hij zich steeds meer gaat opwinden in deze hete woestijn. Hij volhardt in zijn grote en kwade opstandigheid, en is niet meer te rustig te krijgen. Dit is natuurlijk erg onverstandig in de vreselijke hitte. Uiteindelijk krijgt hij een beroerte, waaraan hij kort daarna ook bezwijkt.

Een andere jongen zit helemaal in elkaar gedoken te treuren. Hij ziet het absoluut niet meer zitten. Volgens hem komen ze er nooit meer uit. Hij is als het ware psychisch verlamd van ellende, waardoor hij geen poging meer onderneemt om uit zijn ellendige toestand te geraken. Als hij om zich heen kijkt, grijpt de moede­loosheid hem nog meer aan. Hij blijft maar apathisch zitten treuren. Er is geen beweging meer in te krijgen. Zo zal hij het niet redden!

De derde leerling doet nog pogingen om hem mee te krijgen, maar hij wil niet meer – hij wil niet anders meer dan zo gauw mogelijk sterven in deze hete woestijn. Wat verschrikkelijk! De moedeloze mede­leerling wil ook niets meer eten en drinken.

De enige nuchtere leerling gaat nu over zijn eigen behoud denken, en er ook daadwerkelijk aan werken. Hij gaat op weg om uit de woestijn te kunnen ontkomen, en neemt de voedselvoor­raad van de overleden leerling mee.

Maar welke kant moet hij nu uit? Hoe kan nu ooit de goede richting en weg vinden om uit deze ellendige omgeving te kunnen ontsnappen?

Ja, hij heeft het al door, natuurlijk! Hij zal gewoon de auto­sporen volgen…

Hij bedenkt dat de landrover is teruggekeerd naar de bewoonde wereld. Hij rekent uit dat het hem wel drie dagen zal vergen om de afstand te overbruggen die de landrover heeft afgelegd naar de bewoonde wereld.

Hij bekijkt zijn water- en voedselvoor­raad. Hij snapt het al: ze hebben net genoeg voorraad aan elk gege­ven om drie dagen te kunnen overleven – al zal hij er wel zuinig op moeten zijn.

Snel gaat hij terug naar zijn moedeloze medeleerling, en legt het hem uit. Maar deze zit zo in de put, dat hij het allemaal niet gelooft. Hij maakt afwijzende geba­ren en reageert uiteindelijk op alle argumenten: ‘Hou maar op! Er klopt allemaal niets van je waardeloze theorieën. Ze hebben dit ons alleen maar aangedaan om ons kapot te maken en te laten omkomen op een verschrikkelijk manier. Natuurlijk hebben ze ons geen kans gegeven om uit deze ellendige toestand te geraken. Alle moeite om te ontkomen is toch voor niets. Ik zal me echt niet meer inspan­nen. Het heeft geen enkele zin. We zullen toch omkomen… Laat me nu met rust! Ik wil hier ster­ven… en ik doe geen enkele moeite meer. Ga weg! Ga, alsje­blieft zo gauw mogelijk weg! Ik wil er niets meer van horen. Ik doe er niets meer aan.. het heeft toch geen enkele zin.’

Wat de nuchtere leerling ook probeert, hij krijgt de moedeloze jongen niet mee. Ja, dan moet hij het zelf maar weten. Hij moet niet te veel tijd verliezen, anders zal hij zelf ook nog omkomen. Spoedig verlaat hij daarom de arme jongen, die zich­zelf slachtof­fer maakt van zijn negatieve, dwaze gedachten.

De wijze leerling zal er alles aan doen om te overleven! Hij zal niet bij de pakken gaan neerzitten. Bovendien heeft de landrover toch nog een spoor nagelaten, dat hij kan gaan volgen. Als hij nog langer wacht zal het spoor verderop door stuivend zand onzichtbaar kunnen zijn geworden. Snel gaat hij voort langs het achtergelaten spoor.

De achtergebleven, moedeloze en onverstandige leerling is te laat nog gaan lopen, maar na enkele dagen in de hete woestijn omgekomen. Hij was niet ‘op tijd’ gaan lopen.

De derde, verstandige leerling, is uiteindelijk veilig in de bewoonde wereld aangekomen. Daarbij verkrijgt hij zelfs de vrij­heid, die was beloofd. Hij hoeft niet meer als  naar de speciale school terug. Hij heeft in de woestijn zijn les goed geleerd. In de bewoonde wereld is hij aangenomen op een andere school. Daar wordt hij niet meer als onhandelbare ‘tuchtleerling’ behandeld, en doet hij goed zijn best. Hij is nu blij en dankbaar dat hij in vrijheid op deze school mag zijn, om hierop opgeleid te mogen worden tot een hoger doel.

Het zal je duidelijk zijn dat er in dit voorbeeldverhaal geeste­lijke lessen zitten. De mens is vanwege eigen schuld uit het paradijs verdreven en in een eenzame woestijn terechtgekomen. Het voorbeeldverhaal leert ons dat ‘opstand en moedeloosheid’ op geestelijk gebied geen zinloos zijn.

Volg het spoor van Jezus op de nieuwe weg

De Heere heeft ons gelukkig niet aan onszelf overgegeven. Hij heeft ons niet in de steek gelaten. Hij heeft voor zondaren een weg geopend om te kunnen ontkomen. Er is een spoor gevormd, waarlangs we weer kunnen terugkeren tot de gemeenschap met God. Het is een eigenlijk ook een bloedspoor.

Door het bloed van Jezus een nieuwe ‘nieuwe en levende weg’ geopend om in te gaan in het heiligdom (zie Hebr.10:19-20).

Probeer ‘het spoor van het bloed’ te volgen

Als je nog opstandig bent tegen God, blokkeer je de weg naar het geluk. Door zelfhandhaving kom je geen stap vooruit…

Opstand en zelfhand­having zijn blokkeringen

 die uit de weg moeten worden geruimd

loopbaan-op-de-weg-van-god-eerst-knielen

Neem de toevlucht tot Jezus

Een toe­vlucht is een wijkplaats, een plaats waar men veiligheid zoekt. Een toevlucht is iets waarbij men hulp en bescherming zoekt. Als je de toevlucht tot iets neemt, beproef je dit als laatste en beste redmiddel. Als je nog iets anders hebt waardoor je jezelf kunt handha­ven, ga je niet zomaar naar de Redder Jezus, Die met open armen op je wacht in het Evangelie. Zo was het ook bij de Vader en de verloren Zoon.

Jezus zegt van Zichzelf in Joh.14:6:

‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Niemand komt tot de vader dan door Mij.’ 

Dit is het ons in Gods Woord voorgestelde spoor. Via een andere weg zullen we het oordeel niet kunnen ontkomen. Door het geloof in Jezus mag je in het heiligdom van God ingaan. We lezen erover in Hebr. 10:19-25:

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg,

die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Hogepriester hebben over het huis van God,

laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft is getrouw.

En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.’

Om de nieuwe en levende weg van Jezus standvastig te blijven volgen heb je volgens deze teksten nodig:

– Geloof om Jezus te volgen

– Vrijmoedigheid

– Een waarachtig hart (oprechtheid)

– Volle zekerheid van het geloof

– Een hart gereinigd is van een slecht geweten

– Een gewassen lichaam

– Een belijdenis van de hoop die we onwrikbaar vasthouden

– Een blijven geloven de beloften van God en in Zijn trouw

– Een aanvuren van elkaar tot liefde en goede werken

– Elkaar aansporen om bij elkaar te blijven komen in bijeenkomsten

loopbaan-pad-naar-omhoog

 

Hieronder volgt het toepasselijke lied ‘Een nieuwe weg’ van Christian Verwoerd.

Een nieuwe weg

Wat God zo mooi gemaakt had, ligt er gebroken bij

Het verleden heeft veel schade aangebracht.

Mijn adem lijkt gestopt door de wonden diep in mij.

Het doet pijn vanbinnen, het ontneemt me alle kracht.

Een kostbare relatie is voorgoed kapot gegaan.

Wat nog over is, is schaamte en verdriet.

Ik zoek naar nieuwe hoop, maar waar haal ik het vandaan?

Is er iemand die de weg naar boven ziet?

O, ik verlang naar rust, naar vrede voor mijn ziel.

Refrein:

Bij Jezus ligt genezing. Geen probleem is Hem te groot.

Zelfs de diepste nood is Hem niet onbekend.

Als je alles bij Hem neerlegt, wordt een nieuwe weg geopend

Er komt ruimte voor vernieuwing en herstel…

Dus geef het maar aan Hem, geef het maar aan Hem!

 …

Mijn hoofd zit vol met vragen, maar ik ga er mee naar God.

Ik zal eerlijk zijn als ik alles Hem vertel.

Want Hij alleen kan zorgen dat mijn hart weer zachter wordt.

Ik vertrouw op Hem voor vernieuwing en herstel.

Refrein (2x):

Bij Jezus ligt genezing. Geen probleem is Hem te groot.

Zelfs de diepste nood is Hem niet onbekend.

Als je alles bij Hem neerlegt, wordt een nieuwe weg geopend.

Er komt ruimte voor vernieuwing en herstel.

Dus geef het maar aan Hem, ja, geef het maar aan Hem.

Dus geef het maar aan Hem, geef je hart aan Hem!

geef je hart aan Hem: Ik geef mijn hart aan Hem. (2x)

Samen: Ik geef mijn hart aan Hem!

Christian Verwoerd zingt het met Erika de With.

Hieronder kun je aanklikken op het bemoedigende lied van Christian Verwoerd. Het is een lied van herkenning van benoemde geestelijke problemen en blokkades, maar ook van herstel en bevrijding. Het lied is geschikt voor een praktische opdracht om de opgeschreven woorden van zonde en pijn, maar ook van dank en toewijding bij het kruis te brengen :

 

Lopen in de loopbaan van het geloof

Lezen: Hebreeën 12:1-15a

Paulus vergelijkt het met het lopen in de loopbaan. Daarbij moet je ook de ogen op het doel gericht hebben. Je moet daarbij zeker ook kijken naar Jezus, ‘the Forerunner’ (Hebr. 6:20). Je kunt er over lezen in Hebr. 12:1-11, waar het gaat over ‘the race of faith’.

Kom in de geestelijke renbaan,

in het voetspoor van Jezus!

Er kan veel strijd, tegenstand en aanvechting zijn in deze loopbaan. Er zijn veel geloofsgetuigen voorgegaan, die de latere lopers aanmoedigen, net als het publiek op de tribunes van de renbaan.

 

Daarbij moeten we ‘afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt’. Vers 1 vervolgt: ‘En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt.’  Deze volharding ziet op een sterke wilskracht.

de-loopbaan-lopen-ziende-op-jezus

In Hebr. 12:2 leren we, dat wij het oog gericht moeten houden op Jezus, ‘de Leidsman en Voleinder van het geloof’.

Houd het oog gericht op Jezus,

de Leidsman en Voleinder van het geloof 

In de Engelse Bijbel lezen we: ‘The Author and Finisher of our faith’. Hij heeft de weg tot God geopend. Hij is Zelf de Weg! Hij heeft het spoor van het geloof voor ons gebaand. Hij heeft ook de finish, het heerlijk einddoel van de overwinning tot stand gebracht.

Jezus zag Zelf ook op het doel, namelijk op ‘de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld’. Dat zijn de gelovigen van alle tijden en plaatsen. De geweldig grote oogst van mensenzielen zag Hij als het vreugdevolle doel van Zijn lijden en sterven. Daardoor heeft Hij alles willen verdragen. Wat een ongekende, grenzeloze en opofferende liefde!

Als ‘de redding van zondaren’ de vreugde van Jezus is, dan behoren wij Hem hierin te volgen. En je kunt veel dragen en verdragen als je ook hierin op Hem mag blijven zien.

In vers 3 worden we aangemoedigd: ‘Want let toch scherp op Hem, Die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet ontmoedigd wordt en bezwijkt.’ Door het zien op Jezus wordt worden wij bemoedigd en wordt onze wil gesterkt. Ik denk hierbij aan het liedje van Elly en Rikkert, waarin wordt gezongen:

‘Ik zal de wedloop blijven lopen,

mijn ogen op het doel gericht;

en ik zal altijd blijven hopen, dat er een prijs,

dat er een krans, dat er een kroon voor mij ligt.

(…) Ik kijk naar Jezus, Die ons voorgaat;

Hij is het eind (…) en het begin.’

Hieronder volgt het lied via YouTube:

Hoe ga je op deze geestelijke loopbaan?

Let op de afbeelding hierboven. Welke lessen kunnen we hieruit halen? Ik zal er aan aantal doorgeven:

Er zijn veel behoudende christenen die steeds maar weer kijken naar hun geestelijke ervaring. Terwijl ze vooruit willen komen, kijken ze terug. Ze willen weten of ze wel op de goede weg zijn (geplaatst). Ze denken na over hun bevinding of ervaring. Ze zoeken naar geestelijke kenmerken om daaruit te kunnen opmaken of ze wel een gelovige zijn. Ze willen weten of hun begin goed is. Sommigen zeggen dan: ‘begin goed, eind goed.’ Je richt je dan niet op een vaststaand heilsfeit, maar op jezelf.

Steun je op je eigen ervaringen,

of op een vaststaand heilsfeit?

Behoudende christenen denken dat je veel onderzoek moet doen naar je eigen geestelijke staat, naar je innerlijke gesteldheid en toestand. Goede bevinding (ervaring) moet echter voortvloeien uit de geloofsvereniging met Jezus Christus!

Alles wat je mee wilt nemen vanuit jezelf, moet je op de loslaten. Bevindelijke bagage zonder Jezus belemmert je in het lopen. Je wordt dan op jezelf teruggeworpen. Dit kan worden gestimuleerd door een bepaalde bevindelijke voorstelling van zaken.

Laat je koffer met verzamelde kenmerken maar vallen. Alles wat je nodig hebt is door Jezus aangebracht. Neem geen wettische werken of ongeldige betaaloffers mee. Bevindelijke bankbiljetten en wettische verdiensten zijn ongeldig in de bank van het geloof. In de weg van genade is alles is gratis. Voel je vrij en leef vanuit Zijn volbrachte werk!

Denk na over de volgende teksten:

‘Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen’ (Hebr.11:6).

‘En alles wat niet uit geloof is, is zonde’ (Rom.14:23).

Kijk niet naar achter, naar binnen of opzij!

Je moet niet kijken naar wat achter je ligt als je de hand aan de ploeg slaat, want dan ben je niet geschikt voor het Koninkrijk van God (zie Luk.9:62).

Als je steeds maar weer achter je kijkt,

ben je niet geschikt voor het Koninkrijk van God

Blijf je concentreren op de weg

Laat je niet afleiden
loopbaan-kijk-niet-achterom

Je moet dus niet achter je kijken op de loopbaan van het geloof. Je behoort ook niet naar jezelf te kijken: hoe je innerlijk bent gesteld, of je wel geschikt bent en of je het wel zult kunnen halen. Blijf kijken en letten op de vaststaande heilsfeiten.

Niet wat wij doen,

maar wat Jezus voor ons heeft gedaan

is van het grootste belang!

Ervaringen en innerlijke gesteldheden kunnen onbetrouwbaar zijn, maar op Jezus en Zijn volbrachte werk kun je zeker vertrouwen. Je uitverkiezing kun je niet ontdekken en vaststellen vanuit je ervaring of vanuit geestelijke kenmerken.

Calvijn stelt, dat Jezus de spiegel van de uitverkiezing is. Als je mag zien op Jezus en bij Hem terechtkomt, mag je de zekerheid van de verkiezing ontdekken en ervaren. Gelovigen zijn uitverkoren in Jezus Christus.

In het geloof moet zich eerst op het feit richten

Het gevoel komt daarna 

Je moet echter ook niet steeds opzij kijken, naar wereldse zaken en naar alles wat je van het lopen kan afhouden. Daardoor kun je misstappen maken en krijg je uitglijders.

loopbaan-kijk-niet-teveel-opzij

In de Romeinse tijd waren er aan de zijlijn wel afleiders in het publiek, die zelf gouden muntstukken wierpen voor de renners. Laat je niet verleiden door de boze geesten, die je in jouw loop willen hinderen, om je van de kroon af te houden.

Je moet lopen om te winnen

Je kunt dit lezen in 1 Kor.9:24-27. Lees dit tekstgedeelte maar. Je moet jezelf daarbij beheersen in alles (vers 25). Betracht zelfbeheersing en discipline (exercise self-control).

In Korinthe werden om de twee jaar atletiekwedstrijden georganiseerd. Dat waren de Istmische spelen (na de Olympische spelen het belangrijkste sportevenement van de Klassieke wereld). Deelnemers van de Olympische spelen moesten een eed afleggen, dat zij zich gedurende tien maanden serieus hadden voorbereid (door intensieve training en het zich onthouden van zware en vette gerechten en van wijn).

Paulus gebruikte zaken uit de sportwereld als voorbeelden voor het geloofsleven. Het gaat hierbij ook over een sterke wilskracht, zelfbeheersing, training en doorzettingsvermogen.

Je moet altijd een helder doel

en een duidelijke koers voor ogen hebben

Paulus zegt van zichzelf in 1 Kor.9:27: ‘For my part, I run with a clear goal before me.’ Hij bedwong zijn lichaam en bracht het tot dienstbaarheid. In de Herz.st.vert.: ‘Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar.’ Vanuit het Grieks: ‘Ik beuk mijn eigen lichaam en voer het tot slavernij.’ Letterlijk vertaald staat er: ‘Onder het oog slaan’ – in het verlengde: ‘bont en blauw slaan’.

Waarom al dit geweld tegen zichzelf? Hij wilde niet verwerpelijk worden, niet afgewezen worden. We weten wat ‘afwijzing’ kan uitwerken in het geestelijk leven. Paulus wil uiteindelijk niet door de hemelse Rechter worden afgewezen en veroordeeld. Hij deed al die moeite dus, omdat hij anders ‘should become disqualified’. Zoals je bij sportwedstrijden door een scheidsrechter kunt worden ‘gediskwalificeerd’.

Hoe is het bij ons?

Zijn wij bang voor diskwalificatie?

Vanwege een verkeerde geestelijke training? Of een slechte geestelijke conditie? Door zonden of demonische infiltratie, die ons van het recht spoor afhouden? Laten we onszelf steeds weer testen en onderzoeken, opdat we bij de laatste test niet zullen worden afgewezen en veroordeeld.

Hoe staat het met onze geestelijke kwaliteit?

In Kol.1:12 dankt Paulus God de Vader, ‘Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht’ (‘Who has qualified us’).

God maakt ons bekwaam… en wij moeten ons in gehoorzaamheid laten leiden en ons met doorzettingsvermogen oefenen in het geloof.

Een wilskrachtige gelovige is op weg naar de finish

Jezus heeft aan het kruis uitgeroepen: ‘It is finished’. Hij is ook ‘the Finisher of our faith’.

We lezen in 2 Tim.4:7-8, dat Paulus door genade getuigt: ‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden.’ In het Engels lezen we: ‘I  have finished the race.’

Paulus gaat verder: ‘Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in die dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning hebben liefgehad.’

Het is dus zeker de moeite waard om met doorzettingsvermogen de loopbaan van het geloof te lopen. Als je hierbij op Jezus ziet, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, zul je kunnen volharden en het heerlijke einddoel bereiken!

 

Vernieuwde kracht voor vermoeide lopers

De lopers in de loopbaan van het geloof kunnen moe worden en uitgeput raken. Om vol te kunnen houden moeten we op Jezus blijven zien, en de HEERE blijven verwachten. Daarbij kunnen we steunen op de beloften van God, zoals we die lezen in Jesaja 40:28-31. Daarin worden ons de volgende bemoedigende woorden van de Allerhoogste doorgegeven:

‘Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen;

maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’

Opwekking 702 gaat over Jesaja 40:28-31.

Het oorspronkelijke lied ‘Everlasting God’ is gemaakt door Brenton Brown en Ken Riley. Het is vertaald door Harold ten Cate. De tekst volgt hieronder. Het is via de link te beluisteren.

Er is kracht voor wie hopen op

de Heer; wij hopen op de Heer,

ja, wij hopen op de Heer.

Nieuwe kracht als wij hopen op

de Heer; wij hopen op de Heer.

ja, wij hopen op de Heer.

 

De God die troont voor eeuwig;

de hoop die onze redding is.

 

U bent de God die eeuwig leeft.

De God die eeuwig leeft.

U raakt niet moe of uitgeput,

Heer. U bent de zwakke tot

een schild. U sterkt en troost

wie lijdt. U tilt ons met

arendsvleugels.

Bijbelstudievragen en groepsopdrachten:

Lees eerst samen Joh.14:1-6 

        Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven 

1. Wat betekent het voor jou dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is? (vers 6).

Lezen Hebreeën 12:1-15a

Loop de loopbaan van het geloof… en zie op Jezus! 

2. Waarom moeten wij op de loopbaan van het geloof zien op Jezus?

3. Wat is ‘zien op Jezus’? Hoe doe je dat?

4. Welk doel had Jezus voor ogen? (Hebr.12:2).

5. Welke last en zonde moeten wij afleggen? Waarom? (Hebr.12:1+4).

6. Wat kun je leren van Paulus in 1 Korinthe 9:24-27 en 2 Timotheüs 4:7-8 ?

7. Bedenk eerst voor jezelf wat in de weg staat om de loopbaan volhardend te lopen.

8. Benoem het daarna in de groep.

9. Gebed om de last en zonde bij de Heere neer te leggen. 

10. Waardoor kun je de moed verliezen, verflauwen of bezwijken? (vers 3-5).

11. Waarin blijkt uit de verzen 6-10 de liefde van de Leidsman?

12 Welk doel heeft Hij met ons? (10-11).

13. Hoe kunnen we bemoedigd verder gaan… ziende op Jezus?

      (Zie Hebr.12:1-2 en 12-13).

14. Werk in de groepjes met de discussiekaarten hieronder:

Uitleg groepsopdracht:

Ieder groepslid heeft dit blad met discussiekaarten voor zich. Om de beurt kan een ieder op een kaart wijzen en er iets persoonlijks over zeggen. Gebruik niet teveel zinnen, zodat iedereen aan de beurt kan komen in de beschikbare tijd.

Wijs als groepslid op één van de kaarten op het blad en leg daarbij uit wanneer je achterom, naar binnen, opzij of vooruit kijkt op de loopbaan van het geloof. Vertel daarbij iets over jouw ervaring hiermee.

Doe dit ook met de kaarten: last of zonde afleggen. Benoem wat je moet afleggen om volhardend de kunnen gaan op de loopbaan van het geloof. Je kunt daarbij Bijbelteksten aanhalen.

Als reactie mag een ander steeds weer reageren met de bemoedigingskaart: bemoedig elkaar! Je kunt ook wijzen op de stap ‘geloof‘: wat helpt ons om in het geloof verder te gaan. Let erop dat een ieder de juiste kaart aanwijst, en er iets over zegt dat helpt.

 

15. Wat heb je van deze Bijbelstudie geleerd?

16. Bemoedigend groepsgebed om (weer) te blijven zien op Jezus.

 

Hieronder kun je aanklikken op de derde PowerPoint over het Zien op Jezus in de loopbaan van het geloof, met de discussiekaarten, en het lied Lopen  op het water:

PowerPoint Zien op Jezus in de loopbaan van het geloof

Afsluiting met liederen

Het is een bemoedigende terugblik, om jezelf weer in vertrouwen op God te richten. Weet je ook dat Hij je heeft gedragen? Dat geeft moed voor de toekomst.

God verandert niet, Hij blijft trouw aan Zijn beloften. Hij zorgt voor de lopers in de loopbaan van het geloof, juist ook voor de vermoeide reizigers. En als ze niet meer verder kunnen, draagt Hij ze… Hieronder volgt een bemoedigend lied van Remco Hakkert, met mooie afbeeldingen:

YouTube-video Voetstappen in het zand

Hieronder volgt de tekst:

Ik droomde eens en zie ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen zo het leven door en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop:
in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop.
Maar toen ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan
daar waar het juist het moeilijkst was maar één paar stappen staan.

Ik zei toen, ‘Heer, waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad.’
De Heer keek mij vol liefde aan, gaf antwoord op mijn vragen:
‘M’n lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb Ik jou gedragen.’

‘M’n lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb Ik jou gedragen.’

Wandelen met God

Met Jezus kan een gelovige op geestelijk gebied zelfs  ‘lopen op het water’. Dat komt naar voren in de tekst van Opwekking 789 (het lied van Oceans, vertaald door Tanja Lagerström). Daarbij kun je aanklikken op de versie van Opwekking live op YouTube en op de link van het lied van de muziekgroep van Live@mozaiek0318 hieronder.

Een lied voor geloofsbelijdenis en proclamatie:

Lopen Op Het Water

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

(Refrein … )

Bridge 4x:
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

(Refrein … )

YouTube-video Lopen op het Water (Opw. 789) – Live@Mozaiek0318

Afsluiting met gebed en proclamatie voor de hele groep