19. Hoor je bij Jezus?

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Wie heb je nodig?

Het gaat er in ons leven om bij wie je hoort. Ben je nog van jezelf, of hoor je bij niemand? Ben je maar klein en kwetsbaar in jezelf? Heb je een laag zelfbeeld? Denk je dat je niet veel waard bent? Hoor je er voor gevoel niet bij? Dan heb je maar een verdrietig en eenzaam bestaan. We hopen dat je gaat inzien hoeveel je werkelijk waard bent.

Je redt het niet alleen…

maar wel samen met de Redder

Hij komt je in het Evangelie tegemoet!

Of weet je al dat je het eigendom bent van je getrouwe Zaligmaker Jezus Christus? Dat wordt verwoord in het bemoedigende begin van de Heidelbergse Catechismus.  Dan mag je getroost leven, met een zalige toekomst in het vooruitzicht. Jezus is dan ook jouw Heiland: Redder, Verlosser en Heler. Hij is dan de Herder die je veilig leidt.

Als je bij Jezus hoort ben je in de ogen van God heel veel waard. In jouw geweldige positie mag je het dan uitroepen:

‘Ik hoor bij Jezus!

Hij is mij alles waard’

Gelovige, besef dan ook dat jij voor Hem zoveel waard bent, dat Hij zelfs Zijn leven voor jou heeft gegeven!

Hieronder kun je aanklikken op het opdrachtenblad op ‘Word’, voor gebruik bij een samenkomst, of voor persoonlijk gebruik: 

Opdrachtenblad Geestelijk herstel Dag 11 Hoor je bij Jezus

Voor God ben je veel waard

Hoe je ook over jezelf denkt, voor God ben je veel waard! Hij vindt je de moeite waard om je het Evangelie te brengen. Hij heeft daar Zijn geliefde Zoon voor willen opofferen aan het kruis. Als Hij tot je komt in Zijn Woord wil iets moois van je maken.

Een gevallen parel

Eigenlijk is een ongelovige een gevallen parel. Hij is moedwillig uit de hand van zijn Maker weggeglipt en in het slijk gevallen. Misschien is er al veel op je getrapt. Nu is Hij door Jezus op zoek naar je, om je weer op te rapen en te reinigen. Dat is toch een heerlijke gedachte! Denk hierbij ook aan de gelijkenis van de verloren penning in Luk.15:8-10.

Hoeveel is een verkreukeld briefje van 1000 euro nog waard?

Stel je voor dat jouw briefje van 1000 euro per ongeluk in een vuilniszak terecht is gekomen. Je hoort daarna van iemand dat deze verkreukeld en vervuild op een vuilnisbelt ligt. Zul je het briefje dan niet opzoeken, oprapen en zoveel mogelijk herstellen? Voor jou is het briefje nog steeds 1000 euro waard.

En zo zijn vervuilde weggelopen kinderen nog steeds veel waard voor de hemelse Vader. Weet je waarom de vader in de gelijkenis op de uitkijk stond en daarna  zijn vieze zoon zo liefdevol omhelsde?

Jezus is gekomen om deze parels uit de drek te halen en weer helemaal schoon en schitterend te maken. Als wij tot Hem komen, accepteert Hij ons zo vies als we zijn… en Hij maakt iets moois van ons.

Jezus maakt iets moois van vervuilde parels

Mag je weten al een opgeraapte parel te zijn? Dan is er nog genoeg geloofswerk te doen. Je moet steeds weer opnieuw bereid zijn om je leven in de vormende en helende handen van de hemelse Koning te leggen. God wil in je en door je schijnen met Zijn licht en liefde.

Je moet gevormd worden naar het beeld van Jezus. Je moet geestelijk op Hem gaan lijken. Zijn leven moet zich in jouw leven weerspiegelen. Je gaat dan schijnen als een kostelijke edelsteen in het zonlicht. Leg je dan maar vol overgave in de handen van je Maker. Kom tot het helend kruis, waar jouw verdriet en ellende worden weggewassen.

Voor een oprechte gelovige is Jezus de vreugde van het hart. Weet je ook dat je door God aanvaard bent in de Geliefde: in Jezus Christus? Dan kun je het volgende lied (opwekking 550) wel meezingen:

Hieronder volgt de tekst van het lied van Reuben Morgan, vertaald door Mireille Schaart:

Liefdevol, trekt u mij dicht aan uw hart
als we samen zijn
Door uw bloed, wast u mij witter dan sneeuw
en nu ben ik vrij

U behoor ik toe
Heer ik heb u lief
En boven alles volg ik u
Vreugde van mijn hart
Kostbaarder dan goud
Ik leef voor u, want u houdt van mij

Neem mijn hart, maak het een deel van Uzelf,
laat ons samen zijn
Angst verdwijnt, als ik Uw liefde ervaar,
door U ben ik vrij

U behoor ik toe
Heer ik heb U lief
En boven alles volg ik U
Vreugde van mijn hart
Kostbaarder dan goud
Ik leef voor u, want U houdt van mij

Jezus, vreugde van mijn hart (vreugde van mijn hart) 4x

Hieronder kun je de PowerPoint voor een presentatie van deze sessie aanklikken:

PowerPoint Geestelijk herstel Dag 11 Hoor je bij Jezus

Zijn liefde raakt ons aan…

God komt in Zijn Woord met Zijn uitnodigende liefde tot ons. Het is Zijn genade dat Hij dorstige en onrustige mensen tot de wateren van Zijn heil roept.

Door Zijn Woord en Geest raakt Hij ook ons hart in liefde aan, zodat wij Hem gaan vertrouwen en gehoorzamen. Ook hierin is Hij de eerste.

Door Jezus is Hij onze Redder. Jezus is de Zaligmaker en grote Vriend van zondaren. Hij roept ons tot geloof en raakt ons aan. Zie en hoor dat in opwekking 562:

U noemde mij bij mijn naam,
Uw liefde raakte mij aan;
Nu ben ik vrij
en in uw hand geborgen. 
Door uw genade gekocht, 
vond ik de rust die ik zocht; 
heel dicht bij U 
ben ik niet bang voor morgen 

Refrein:
Jezus, mijn redder,
U bent voor altijd mijn vriend
En door Uw liefde leer ik nu
Om te leven met U

En door Uw liefde leer ik nu
Om te leven met U 

U bent mijn schild en mijn kracht,
een helder licht in mijn nacht.
U bent voor mij een held 
die ik bewonder.
Uw liefde beter dan wijn
maakt dat ik bij U wil zijn;
bij heel dicht bij U,
want U bent zo bijzonder.

(Refrein) 

Met Jezus heb je een nieuwe identiteit

Als je bij Jezus hoort heb je ook een nieuwe identiteit, namelijk ‘Jezus en jij’. Samen met Hem ben je heel veel waard. Het bedrag 100.000.000 euro is heel veel waard. Het bedrag 1 euro is niet veel waard. Het bedrag 100.000.001 is ook heel veel waard. Jezus en ik zijn samen heel veel waard, onbevattelijk veel! Het is met geen pen te beschrijven hoeveel je waard bent als je bij Jezus hoort… dat heeft eeuwigheidswaarde!

Herstel is nodig als je leven in puin ligt

Als een kind emotioneel wordt verwaarloosd, en de nodige behoeften niet worden vervuld, kan er een A-trauma ontstaan. Mede hierdoor komen vele duizenden Nederlanders op latere leeftijd in een depressie terecht. Hoe kan er nog herstel komen als je een gezonde basis voor geestelijke groei hebt gemist?

Getraumatiseerde en depressieve mensen

worden bepaald en gekenmerkt door de zin:

‘help, ik heb een probleem’.

Velen van hen proberen het te verdoven door een verslaving. Verslaafden hebben problemen, maar maken ook problemen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Verslaafde en depressieve mensen, die boos en angstig zijn, hebben de neiging om zich te pantseren en te isoleren. Ze verschuilen en verdedigen zich in hun eigen gemaakte vesting met opgestapelde problemen.

Is jouw geruïneerde leven een puinhoop geworden?

Dat is geen veilig bolwerk, maar lijkt meer op een afbrokkelende ruïne. Het ziet op een Lodebar, een nietswaardige puinhoop. Als je leven zo’n puinhoop is, heeft dat de volgende trieste gevolgen:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Geestelijk herstel door Jezus Christus

In de relatie met Hem is er herstel mogelijk. Bij Hem kom je tot rust. Hij nodigt ons in Matth. 11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’ Als we door Jezus we tot God komen, kunnen we door Hem worden hersteld. Jezus is de Heiland: de Redder, Bevrijder en Heler.

Jezus kan ons gebrek, ons gemis en onze leegte

met Zichzelf vervullen

In Lukas 4:16-19 geeft Jezus aan waarvoor Hij is gekomen en wat Hij kan betekenen voor mensen die geestelijk herstel nodig hebben. Hij zegt van Zichzelf: ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij mijn gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.’

Tot op heden zien we dat mensen zowel geestelijk als lichamelijk

worden genezen door God

door de wonderen die gebeuren in de Naam van Jezus Christus

Geestelijk herstel bij een verslaafde man

In mijn werk bij de verslavingszorg en geestelijke hulpverlening heb ik contact met een ex-verslaafde. Hij is ook al met mij meegegaan als ervaringsdeskundige bij voorlichtingen voor jongeren en op school. Hij is als moslim opgegroeid, maar al in zijn jeugdjaren verslaafd geraakt aan softdrugs en verschillende harddrugs. Daardoor heeft hij geen opleiding in zijn jeugdjaren afgerond. Verder is hij meer dan 20 jaar verslaafd geweest.

Bij De Hoop in Dordrecht is hij geholpen en kwam hij in aanraking met het Evangelie. Jezus Christus, Zijn verlossend en helend werk, en Zijn woorden drongen tot hem door. Vooral de eerder aangehaalde tekst uit Matth. 11:28 raakte hem: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’ Hij werd steeds weer ontroerd als hij in een samenkomst het lied hoorde  over Jezus: ‘Man van smarten, Lam van God.’ (Man Of Sorrows van Kingdom Culture). Hij kwam bevrijdend en helend in zijn leven.

Tijdens de Sta Op Cursus Geestelijk herstel zongen we op 15 maart 2016 samen met de deelnemers Opwekking 358, met de helende tekst:

Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was.

Uw heil neem ik aan, o Heer.

Uw liefde overwon, keerde al mijn boosheid om.

Uw heil neem ik aan, o Heer (3x)

(O, Lord, Your tenderness van Graham Kendrick, Ned. tekst: Jan Visser)

De ex-verslaafde man was aanwezig, en werd diep geraakt door het lied. Later zei hij me dat deze heerlijk ervaring uitsteeg boven alle ervaringen met drugs, die hij had gebruikt.

Ik heb bij hem een test voorgelegd over positieve bouwstenen voor geestelijke groei en blokkades voor geestelijke groei. Vanaf zijn 14e jaar toen hij verslavende middelen begon te gebruiken tot dat hij 42 was, kon weinig positieve bouwstenen in zijn leven herkennen. Hij herkende 20 genoemde blokkades in zijn oude leven, behalve dan dat hij wel liefde van zijn ouders heeft ervaren. Het zal duidelijk zijn dat je dan wel psychiatrische behandeling nodig hebt, die wel jaren kan duren om tot herstel te komen. Hij is weliswaar een tijd bij De Hoop in behandeling geweest, en nog bij ambulant bij onze afdeling van De Hoop.

Niettemin vertelde hij mij dat er inmiddels 20 voorgehouden positieve bouwstenen en kenmerken in zijn leven aanwezig waren. Dat duidt op maximaal geestelijk herstel in zijn situatie.

Hij kwam pas in juni 2014 bij De Hoop. Daarbij heeft hij geloof, hoop en liefde gevonden bij God en Jezus Christus. We zien dat hij daar in korte tijd in groeit. Hij bezoekt trouw pastorale samenkomsten en kerkdiensten, en getuigt vrijmoedig de genade van God en zijn geloof. Zijn geloofskennis en Bijbelkennis nemen snel toe in zijn honger naar het contact met God en zijn verlangen naar een hechte geloofsrelatie met Jezus.

We zien dus in zijn leven een bewijs van voorspoedig geestelijk herstel door het werk van Jezus. God werkt in hem door Woord en Geest. In zijn leven wordt de laatste afbeelding hierboven zichtbaar. Door het snelle herstel van zijn basisbehoeften door de liefde van God, de hoop, en het geloof in Jezus Christus kan er ook een herstel en groei komen bij de jarenlang ontbrekende bouwstenen.

Opdrachten

1. Waardoor kan je leven een puinhoop worden?

2. Hoe is het gesteld met het bouwwerk van je leven?

3. Hoe kun je herstellen door de liefde van God en het geloof in Jezus Christus?

4. Praat eens door over de ervaringen van de ex-verslaafde, en zijn spoedige herstel. Wat herken je ervan in je eigen leven?

5. Ga met elkaar in gebed voor bevrijding en geestelijk herstel .

Kom tot het licht…

Jezus leert ons in  Johannes 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Gelovigen zijn ook zelf het licht van de wereld. Zij laten het licht van God schijnen in de duistere gebieden aan de rand van de samenleving. In de schaduw van de grensgebieden schuilen angstige en verbitterde mensen weg in het ‘Borderland’. Velen krijgen tegenwoordig de indicatie ‘borderline’ – zij leven op de grens van leven en dood. Zij leven in het schaduwland.

Breng het licht in de duisternis. Laat je aanmoedigen door de belofte van God in Jesaja 9:1: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.’

In Opwekking 167 wordt aangegeven:

Heel de wereld moet het weten, dat God niet verandert is.

En Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.

Weet je jezelf aanvaard in Jezus, de Geliefde?

Door het geloof kunnen we ook onze identiteit in Jezus Christus ontdekken. Als we door het geloof bij Jezus horen, worden we volgens Efeze 3:6 ‘begenadigd en aanvaard in de Geliefde’. (Engelse vertaling: ‘Accepted in the Beloved’). Dan word je pas echt geaccepteerd!

Denk na over het lied van Rolof Mulder. Wat spreekt je hierin aan? Je kunt het aanklikken op de volgende link:

 YouTube-video Ik ben de Heer die jou eens schiep – Rolof Mulder

Heb je ook een laag zelfbeeld?

In de zomer van 2009 zat er een jongen in mijn bijbelstudiegroepje die een laag zelfbeeld had. Hij was gepest op de basisschool. Ik denk dat hij de naam waarmee hij was gepest zelfs had opgenomen in zijn e-mailadres. (Het was zoiets als: krekel10@hotmail.com.) Hij zei dat hij het niet erg vond. Het had te maken met zijn identiteit: hoe hij zichzelf zag. Wat is jouw identiteit? Wat weet je van jouw geestelijke positie? Ik kom er verderop in de tekst op terug, hoe deze jongen geestelijk werd aangeraakt. We hadden het toen over David en Mefiboseth. Deze geschiedenis laat ik nu volgen.

David en Mefiboseth

Lezen: 2 Sam.4:4 en 2 Sam.9:1-13

Let eens op de geschiedenis van David en Mefiboseth. De identiteit van Mefiboseth was: dode hond. Hij zag zichzelf eigenlijk als ‘Mefiboseth Dode Hond’. De geschiedenis van Mefiboseth kun je lezen in 2 Sam.4:4, 2 Sam.9:1-13, 2 Sam.16:1-4 en 2 Sam.19:24-30. Toen hij vijf jaar oud was, nam zijn voedster hem op en vluchtte zij met hem weg. Na de dood van Sauls zoon Isboseth vreesde zij ten onrechte voor de wraak van de nieuwe koning David. Zij haastte zich, hij viel daarbij en werd kreupel aan zijn beide voeten. Dit ziet dus op een verlamming.

We lezen erover in 2 Sam. 4:4: ‘Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die aan beide voeten verlamd was. Hij was vijf jaar oud toen het bericht over Saul en Jonathan uit Jizreël kwam. Zijn voedster had hem opgepakt en was gevlucht, maar toen zij haastig op de vlucht sloeg, gebeurde het dat hij viel en kreupel werd. Zijn naam was Mefiboseth.’

Uiteindelijk verbleef hij in een uithoek van het land, in Lodebar (wat kan duiden op: ‘een zeer dor land’). Het Hebreeuwse ‘Lo-dabar’ betekent: ‘niets’, en ‘Lo-Debar: ‘een ding van niets’. Dat was ook een ‘borderland’, een landgebied op de grens. Men denkt dat Lodebar zich in het zuidelijk deel van het Golangebergte in het Overjordaanse bevond.

Mefiboseth kan hierbij worden gezien als een angsthaas, die zich ver uit de buurt in een droge kuil schuilhield. Hij noemt zichzelf tegenover David ‘dode hond’. Een hond staat in het Oude Testament model voor minderwaardigheid. Hij zag zijn identiteit zelfs als een dode hond. Daarbij kon hij zich als verlamde niet oprichten uit zijn lage positie. Kan het minder? Herken je zo’n verlammend denkpatroon? Angst kan je geestelijk verlammen. Een verlamde, door angst voortgedreven hond zal zich zoveel mogelijk willen verschuilen. Je verbergt je dan in je eigen verduisterde wereld.

Kom uit de donkere schuilplaats van jouw Lodebar

Kom uit de donkere schuilplaats van jouw Lodebar

Hoe wordt je bevrijd van een laag zelfbeeld?

Heb je een laag zelfbeeld, zoals Mefiboseth? Als je dan alleen maar naar jezelf en je omstandigheden kijkt, is het uiterst triest met je gesteld. Dit kan echter wel veranderen! Bij wie wil je graag horen?

Wegschuilende mensen met een laag zelfbeeld kunnen gemakkelijk het slachtoffer worden van angstige ingevingen en infiltraties in de gedachten van kwade geesten. Depressieve angsthazen kunnen zelfs behept zijn met een occulte belasting van demonische aasgieren. Zij hebben bemoedigende woorden en bevrijdingspastoraat nodig, met de nodige nazorg. Herken je wat je leest en ziet hieronder in je eigen leven?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Geestelijk herstel vanuit Psalm 32

De weg van bevrijding en herstel wordt ons getoond in Psalm 32, in de ervaringen van David. Misschien herken je jezelf in Psalm 32, waarin de verdorde geestelijke toestand van David wordt getekend, waarin hij zich door eigen schuld had gebracht. Hij verkeerde in een Lodebar, een zeer dor land, waar hij ook lichamelijk zwaar onder leed.

God zocht hem gelukkig weer op in zijn vastgelopen weg. David beleed oprecht zijn zonden en ontrouw. Hij ontving weer vergeving, levenskracht en vreugde in God. Je ziet en hoort het in Psalm 32 van The Psalm Project.

Psalm 32 – The Psalm Project

Als nieuw geboren

Zo liefdevol, Heer, rust op mij Uw oog.    
U leidt mij uit de diepte weer omhoog.
Mijn schuld en ontrouw hebt U weggedaan.
Als nieuwgeboren ziet U mij nu aan

U zult mij voortaan door Uw trouw bewaken.
U zult mijn leven vol van vreugde maken.
Zo zal Uw weg mij wijzen waar te gaan.
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan.

Zolang ik zweeg verdorde mijn bestaan.        
Ik was bezwaard zo greep de schuld mij aan.
Zwaar woog Uw hand op mij, Heer, dag en nacht.
In zelfbeklag verdween mijn levenskracht.

Mijn ontrouw, Heer, heb ik aan U beleden;
U die vergeeft, tot U heb ik gebeden.
Ben ik om omringd door storm en watervloed,
op U vertrouw ik, Heer, U die mij hoedt

U zult mij voortaan door Uw trouw bewaken,
U zult mijn leven vol van vreugde maken.
Zo zal Uw weg mij wijzen waar te gaan.
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan.     

 (Psalm 32 van The Psalm Project: Egbert van der Stouw en Eelco Vos)

Opdrachten

6. Denk samen na over de liedtekst van Psalm 32. Wat spreekt je aan? Waarom?

7. Wat wil je erover delen en getuigen vanuit je eigen leven? Hoe vond je herstel?

De goede Herder zoekt ons op

David ging op zoek naar Mefiboseth. Hij lijkt hierin op de goede herder in de gelijkenis. Die was ook op zoek naar zo’n verloren schaap. Hij wilde het schaap weer bij zich hebben, in de kudde. Het schaap moest in zijn ellendige positie niet op zichzelf blijven.

Zoals zo’n schaap verward kan zitten in een stekelige struik, kun jij verward zijn in jouw negatieve gedachten over jezelf. Je bent dan maar alleen, je voelt je in de steek gelaten. Is er nog iemand die om je geeft? Dat heeft Mefiboseth misschien ook wel gedacht.

David had eerder een verbond gemaakt met zijn vriend Jonathan (in 1 Sam.20). Omdat Mefiboseth de zoon van Jonathan was, hoorde hij ook bij het verbond met David. In 1 Sam. 20:14 vraagt Jonathan aan David om  hem de barmhartigheid van de HEERE te bewijzen, ook met betrekking tot zijn familie. In 2 Samuël 9:3 wordt het Hebreeuwse ‘hesed’ veelal vertaald met ‘de barmhartigheid (of goedertierenheid) van God’. In het Engels; “the kindness of God’. We lezen in vers 3 over David: ‘De koning zei: Is er soms nog iemand van het huis van David, zodat ik de goedertierenheid van God aan hem kan bewijzen.’

David laat hierbij de barmhartigheid van God zien aan wegschuilende, angstige mensen, met een laag zelfbeeld, zoals Mefiboseth.

Voor hen is het Evangelie van Jezus Christus een geweldige bevrijding, waardoor hun lage zelfbeeld zal worden opgewaardeerd.

Waarom was hij waardevol voor David?

We lezen in 2 Sam.9:6 dat Mefiboseth zich met zijn gezicht ter aarde neerboog voor David. David bemoedigde hem. Zei hem het bezit van Saul terug te geven, en dat hij hem voortdurend bij de maaltijd aan zijn tafel wilde hebben. Al buigend reageerde Mefiboseth: ‘Wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben’ (vers 8). David zal hem hartelijk hebben omarmd.

Hier wordt uitgebeeld dat David Mefiboseth omhelst.

Hier wordt uitgebeeld dat David Mefiboseth omhelst.

8a. Wat valt je op bij beide personen op de foto?

8b. Hoe ziet dit op Koning Jezus en een gelovige?

8c. Wat herken je hierin?

Met David aan tafel

Aan de tafel met David had Mefiboseth waarschijnlijk niet veel last van zijn verlamde benen. Je kon dan niet zoveel van zijn handicap zien. Maar wat kon Mefiboseth David eigenlijk bieden? Hij was hulpbehoevend. Wat kon hij voor David doen? Wat betekende hij tussen al die helden aan de tafel van David.

Als hij aan de tafel van David zat, kon hij zien op de helden van David en alle anderen, die ook wel bij tijden zullen hebben meegegeten aan de tafel van de koning. Stel je voor dat dit zo was. Er zullen veteranen en helden zijn geweest, die ook de nodige littekens zullen hebben gehad. Die hadden ze dan wel opgelopen in de strijd voor David. Aan hen kon David wel eer behalen. Zij hadden immers genoeg gepresteerd voor hun Koning en voor Israël. Maar Mefiboseth, wat had hij eigenlijk voor David gedaan? Hij was eigenlijk maar ‘een drop-out’, iemand die een voedster op de vlucht had laten vallen.

Voel jij je ook als zo’n drop-out?

Hebben mensen je laten vallen?

Val jij jezelf zo tegen?

Voel je jezelf zo weinig waard?

Toch geloof ik dat David blij was als hij Mefiboseth daar zag. Zal hij niet hebben geglimlacht als hij aan zijn tafel naar hem keek.

Mefiboseth aan de tafel bij David

Mefiboseth aan de tafel bij David

Hij mocht zich laten bedienen. Hij was heerlijk afhankelijk van de goedheid en liefde van David.

Aan de tafel bij Jezus

Het is ook een mooie voorafspiegeling van de gelovige die aan de avondmaalstafel van de Heere mag aanzitten. Dat is genade van God. Daar mogen we het verzoenend lijden en sterven van Jezus gedenken. Door het geloof mag je dan bij Jezus aan de tafel zitten. Dit komt naar voren in het volgende lied van Sela, dat we ook kunnen beluisteren in Opwekking 737 via de link naar YouTube.

AAN UW TAFEL

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Tekst: Peter Dijkstra & Hans Maat, muziek: Peter Dijkstra

Aan de tafel bij Jezus wordt alles door uit genade ontvangen. De genade van God wordt gratis verkregen. Het is onverdiende goedheid en barmhartigheid, zoals David liet zien bij Mefiboseth. Het gaat erom wat Jezus voor ons heeft gedaan, niet wat wij voor Hem hebben gepresteerd. ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen, om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen’ (Matth.20:28).

Als je jezelf gelovig mag vastklampen aan Jezus,

is God daar blij en tevreden mee

Er komt dan ook een glimlach in jouw leven. God heeft je dan lief en het geluk lacht je daarom toe. Het gaat er dus om bij wie je hoort. Ben je nog van jezelf, met je lage zelfbeeld, of ben je het eigendom van jouw getrouwe Zaligmaker? Dan mag je getroost verder gaan, want jouw identiteit is dan: Jezus en jij.

Als je bij Jezus hoort ben je in de ogen van God heel veel waard. Zie dan jouw geweldige positie en roep het uit: ‘Ik hoor bij Jezus! Hij is mij alles waard!’ Weet dan dat jij Hem zoveel waard bent, dat Hij zelfs Zijn leven voor jou heeft gegeven!

Een bevrijdende ervaring

We keren terug naar het bijbelstudiegroepje in de 2009 in Zeeland (toen we het over Mefiboseth hadden). We hebben op het eind samen gebeden. Er waren meer pijnplekken in de groep jongeren. We hebben de Mara’s (bitterheid en teleurstellingen) biddend in het midden gelegd. We hebben samen gebeden of de Heere het herstellende hout erin wilde plaatsen. We merkten de aanwezigheid van de Heilige Geest. Sommigen hebben een bevrijdende ervaring gehad.

Ook de jongen met het lage zelfbeeld. Er was een diepe ontroering. Toen we onze ogen weer open deden zag ik dat een meisje straalde door haar tranen heen.

Ik vroeg haar: ‘Waarom huil je?’

Ze gaf me te kennen, dat ze zo dankbaar was,

‘om wat Hij voor haar heeft gedaan’

De jongen is heel anders naar huis gegaan, dan dat hij gekomen was. Daarna wilde hij een tijdje geen bijeenkomst meer missen. Zijn moeder belde me na enkele dagen. Hij had tegen haar gezegd: ‘Mama, de Heilige Geest was in ons midden!’ Voor zover ik dat kon zien, zag ik daarna in hem een veel gelukkiger persoon.

Opdrachten

 9. Hoe kan God tevreden met ons zijn?

10. Waardoor heb je een nieuwe identiteit in Jezus?

11. Wil je bij Hem horen?

12. Weet je al dat je bij Jezus hoort?

13. Weet je het niet? of twijfel je nog?

14. Wat vind je van deze geschiedenis van David en Mefiboseth?

15. Waarom wilde David goed doen bij hem?

16. Hoe kon hij blij zijn met de gehandicapte Mefiboseth?

17. Waarin lijkt deze geschiedenis op het Evangelie van Jezus Christus?

18 Wat kun je daar voor jezelf van leren?

19. Wat doe je met de uitnodigende liefde van God?

20. Wat doe je met Jezus?

Wandelen met God

Met Jezus kan op geestelijk gebied zelfs een verlamde Mefiboseth  lopen op het water. Dat komt naar voren in de tekst van Opwekking 789 (het lied van Oceans, vertaald door Tanja Lagerström). Daarbij kun je aanklikken op de versie van Opwekking live op YouTube en op de link van het lied van de muziekgroep van Live@mozaiek0318 hieronder.

Een lied voor geloofsbelijdenis en proclamatie:

Lopen Op Het Water

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

(Refrein)

Bridge 4x:
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

(Refrein)

YouTube-video Lopen op het Water (Opw. 789) – Live@Mozaiek0318

Afsluiting samenkomst met een lied

Hij zal er voor je zijn!

Als je bij Jezus hoort, is Hij er ook voor je. God heeft Zich bekendgemaakt met een wonderlijk mooie naam. Zijn Naam is: ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. Dat komt prachtig naar voren in het lied van Sela ‘Ik zal er zijn’. Het staat ook in Opwekking 770.

Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U,
wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs 
mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, 
mijn Heer:
geen dood en geen leven,
geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

(Refrein)

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.