DAGBOEK VAN HOOP en Sta op cursus Geestelijk herstel

Deze website is bedoeld voor hulpverleners en mensen met innerlijke problemen, om ze te helpen op de weg naar geestelijk herstel. Dat is de weg naar omhoog. De waarheid maakt ons vrij (Johannes 8:32). 

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven 

(Joh. 14:6)

Ik heb tot nu toe regelmatig nieuwe artikelen, vernieuwde tekst en afbeeldingen op de website kunnen zetten. We hopen de digitale hulpverlening en voorlichting D.V. uit te breiden en zoeken naar samenwerking met bijbelgetrouwe evangelische en reformatorische christenen.

++++

DAGBOEK VAN HOOP op de weg naar geestelijk herstel

Je kunt het dagboek digitaal vinden op deze website, waarbij je kennis kunt nemen van de gehele inhoud in de (sub)titels. Je kunt het in boekvorm ook online bestellen bij de auteur. Verderop volgt zijn e-mailadres bij De Hoop ggz, waar hij als gepensioneerde vrijwilliger nog actief is in het inloophuis in Vlissingen en als voorlichter in Zeeland.

Ook in boekvorm verkrijgbaar

Inmiddels is het Dagboek van hoop in boekvorm op papier uitgegeven. De acht delen zitten in deze mooie uitgave van totaal 624 bladzijden. De inhoud bestaat uit 365 korte dagstukjes met twee vragen, waarbij in de loop van het boek aansprekende afbeeldingen zijn opgenomen. Het is als dagboek te gebruiken voor verder geestelijk herstel en geloofsgroei en als een verwerkingsboek voor geestelijke hulpverlening en pastorale zorg.

Het is ook ‘een goede doelen boek’. Dat wil zeggen dat hulpverlenende stichtingen op pastoraal en missionair gebied het boek kunnen aanschaffen voor de drukkosten van 10 euro per stuk. (Daarbij komen wel de verzendkosten via pakketpost.) Denk hierbij aan de christelijke ggz. Dat geldt ook voor christelijke gemeenten en missionaire jongerenbewegingen die zich met onderwijs en geestelijke groei bezighouden. Verder kan het per aanvraag worden bekeken. Het kan een boek zijn om uit te delen aan hulpbehoevenden.

Het boek is te bestellen via het volgende e-mailadres:

j.baaijens@dehoop.org

+++

Als je aanklikt op de foto’s, worden ze vergroot. Met het pijltje linksboven kom je dan weer terug op de tekst van het dagboek.

Inleiding

Je kunt gebukt gaan onder twijfel, onzekerheid, afwijzing, angst, negatieve gedachten en boosheid over geleden onrecht. Misschien staat je geloof op een laag peil, of ben je nog op zoek naar God. Ik ga in dit dagboek samen met je op zoek naar meer eigenwaarde, houvast, zekerheid, geloof, hoop en liefde en een identiteit in Jezus Christus.

We hebben hulp en hoop nodig. Hoop doet leven en geeft ons weer toekomstperspectief. Er kunnen woorden van afwijzing en veroordeling over je zijn uitgesproken. Je kunt geestelijk in de put zitten door wat je is aangedaan. Meestal ontstaan emotionele beschadigingen, trauma’s en depressies al vanaf de kinderjaren. De gevolgen zijn vaak angst, boosheid, vluchtgedrag en verslavingen.

Gelukkig kan er een omkeer komen vanuit de problemen die ons innerlijk gevangen houden. Jezus verzekert ons in Johannes 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Na het neergaande pad van depressie en verslaving kan er een weg omhoog komen, met de hulp van God en mensen. Door het reddend en helend Evangelie van Jezus Christus kan ons leven worden vernieuwd. Dit dagboek neemt ons hierin mee. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6).

Hoe kom je op de weg naar geestelijk herstel?

Voor herstel van pijnlijke herinneringen, beschadigde emoties  en gevoelens van afwijzing hebben we Jezus nodig. Hij is de Heiland: de Redder, Verlosser en Heler. We kunnen dit ervaren door de liefde van God en door het geloof in Zijn Zoon. Je leest het ook in de bemoedigende getuigenissen die zijn opgenomen in dit dagboek. Zij hebben het ervaren, wat we lezen in Jesaja 53:5:  ‘Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’ Er is herstel door de wonden van Jezus. Hij verklaart in Johannes 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

In de tekst houden we ons bezig met de oorzaken, gevolgen en het geestelijk herstel van hen, die zoeken naar oplossingen van hun innerlijke problemen. Daarbij komen bekende counselors aan het woord. Deze christelijke hulpverleners helpen ons vanuit hun pastorale praktijk. Het Woord van God richt zich op heel wat plaatsen tot hen die zoeken naar innerlijke vrede en rust.

Aandacht voor ons zelfbeeld, onze zelfwaarde en identiteit

In dit dagboek gaat het ook over geestelijk herstel, identiteit en geloofsgroei. Je identiteit gaat over je zelfbeeld en eigenwaarde. Hoe zien en waarderen we onszelf? Het beeld dat je van jezelf hebt, heeft ook te maken met hen die invloed op je hebben gehad, en die vanaf de kinderjaren gezag over je hebben uitgeoefend. Als dit verkeerd is gegaan, is er geestelijk herstel nodig. Kinderen kunnen worden opgevoed tot hulpeloosheid en machteloosheid in plaats van zelfstandigheid.

Door vernederingen, afwijzing en onderwaardering kunnen je eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn gekelderd. Je kunt dan negatief over jezelf gaan denken, angstig of boos worden, depressief of agressief. Door het geloof kunnen we onze eigenwaarde in Jezus Christus ontdekken. In het Woord van God wordt aangegeven dat we waardevol zijn, omdat God ons gewild heeft en ons het leven heeft geschonken. Hoe God over je denkt, kun je lezen in Zijn Woord.

Denk je dat je het niet waard bent dat Hij naar je omkijkt? Weet je wel dat Jezus juist als de Redder van zondaren op aarde gekomen is? God kan van ons houden door wat Jezus voor ons op aarde heeft volbracht. Jezus geeft aan in Joh. 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ We zijn dus zóveel waard voor God, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven. Hij zoekt ons behoud en eist daarbij geloof en bekering.

Trek je daarom niet terug in jezelf, maar kom tot Jezus. Hij is het kostbare geschenk van God. In Hem zijn we voor God pas echt waardevol. Als we in Jezus onze vernieuwde identiteit vinden, kunnen we dankbaar en vreugdevol verdergaan.

God wil je een hoopvolle toekomst geven, zoals we lezen in Jeremia 29:11: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’

Want-zo-lief-heeft-God-de-wereld-gehad

Dit dagboek gaat verder ook over voortgaande bekering, geestelijke reiniging, geloofsgroei en geestelijke vervulling. We kijken daarbij onder meer naar het leven van Jakob, Jozef, Mozes, Jozua, David en Petrus. Je kunt de Israëlieten volgen vanuit Egypte tot in Kanaän. Wat kun je leren van deze geschiedenissen? Er ging veel mis, maar God gaf uitkomst. Door het geloof mogen we delen in de overwinning van Jezus Christus!

God kan ook onze angst en bezorgdheid overwinnen

Ds. Richard Wurmbrand (1909-2001) heeft 14 jaar in gevangenschap gezeten vanwege zijn geloof in Jezus Christus en het uitdragen van het Evangelie. Toen hij in communistisch Roemenië werd opgepakt, overviel de angst hem. Hij vertelde later dat hij zich toen ineens herinnerde: ‘In de Bijbel heb ik 366 verzen gevonden die ons aanmoedigen om niet bang te zijn. Eén voor iedere dag van het jaar en eentje extra voor het schrikkeljaar. Toen ik geblinddoekt in de auto zat, dacht ik aan de dagtekst van die dag: Psalm 56:4. Een tekst met een oproep om niet bang te zijn.’ Het was die dag juist 29 februari: de schrikkeldag. Laten de woorden in deze tekst je ook aanmoedigen: ‘Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U.’

Stel je hoop op God en op Zijn Woord. Spreek je ziel aan, zoals we lezen in Ps. 42:12: ‘Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.’

Rom. 15:13 geeft aan: ‘De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.’

+++

DAGBOEK VAN HOOP aanbevelingen

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Het DAGBOEK VAN HOOP is in 2022 in boekvorm op papier uitgegeven. De acht delen zitten in deze mooie uitgave van totaal 624 bladzijden. De inhoud bestaat uit 365 korte dagstukjes met twee vragen, waarbij in de loop van het boek aansprekende afbeeldingen zijn opgenomen. Het is als dagboek te gebruiken voor verder geestelijk herstel en geloofsgroei en als een verwerkingsboek voor geestelijke hulpverlening en pastorale zorg.

In het pastorale dagboek gaat het uitgebreid over geestelijk herstel, identiteit en geloofsgroei. Voor herstel van pijnlijke herinneringen, beschadigde emoties  en gevoelens van afwijzing hebben we Jezus nodig. Hij is de Heiland: de Redder, Verlosser en Heler.

Het gaat ook over voortgaande bekering, geestelijke reiniging, geloofsgroei en geestelijke vervulling. We kijken daarbij onder meer naar het leven van Jakob, Jozef, Mozes, Jozua, David en Petrus. Je kunt de Israëlieten volgen vanuit Egypte tot in Kanaän. Wat kun je leren van deze geschiedenissen? Er ging veel mis, maar God gaf uitkomst. Gelovigen delen in de overwinning van Jezus Christus!

Aanbevelingen

Ds. Ruud van Campen schrijft erover: ‘Het dagboek biedt elke dag een prikkelend stukje dat afsluit met twee vragen. Het begeeft zich op de grens van het psycho-pastorale vlak. Het Woord van God klinkt duidelijk en begrijpelijk. Het beste is het te typeren als kort, krachtig en kernachtig. Dit dagboek reikt je veel aan wat bruikbaar is het (jeugd)pastoraat. Van harte aanbevolen. Geestelijk geeft het je een duwtje in de goede richting: namelijk naar de HEERE God, Die Heil schenkt, heelt en herstelt om Jezus wil. Hij zegene dit dagboek voor elke lezer.’

Drs. Lineke Karel-Blaauw is psychotherapeut en psycholoog bij de polikliniek Zeeland van De Hoop GGZ. Ze beveelt aan: ‘Met recht een dagboek van hoop. Iedere dag wordt de lezer bemoedigd met de hoop die er altijd is in Jezus Christus. Deze hoop die op zovele manieren wordt beschreven in Gods woord, wordt in dit boek aan de hand van toepasselijke en inspirerende quotes en anekdotes, als dagelijks brood en onderwijs, binnen gehaald in het leven van alledag, waardoor het toegankelijk wordt voor velen.‘

Wilkin van de Kamp merkt erover op: ‘Wat een degelijk en toegankelijk boek is dit geworden. Daar zitten heel wat uren in, weet ik uit eigen ervaring. Mijn complimenten, dat dit boek veel mensen tot zegen zal zijn.’

Drs. Jef De Vriese, directeur Centrum voor Pastorale Counseling, geeft aan: ‘Dagboek van Hoop erkent de moeizame werkelijkheid van het leven én het is een wegwijzer naar geestelijk herstel. Praktisch, toegankelijk, dicht bij je ervaring en dicht bij de liefde van God. Dat is wat je nodig hebt om elke dag een toekomstperspectief vast te houden dat je optilt tot bij de troon van God.’

Psycholoog en relatietherapeut Corine Hotting – de Ruiter: ‘Het is een mooi dagboek, we lezen het nu als gezin. Soms is het even qua context zoeken, maar het maakt de realiteit van het leven en Gods zorg zo zichtbaar, dus fijn!’

Pastoraal werker en voorganger Peter Riemens uit de protestantse gemeente Ontmoeting in Middelburg in een app naar mijn zoon Geerten over het Dagboek van hoop: ‘Hoi Geerten. Wil je even laten weten dat ik bemoedigd wordt door ’t lezen van het dagboek van je vader! Er staat ook zoveel in om door te geven.’

Voor verdere informatie over het DAGBOEK VAN HOOP en bestellingen kan worden gemaild naar:  j.baaijens@dehoop.org

De kostprijs zonder portokosten via pakketpost is 10 euro is per boek.

Het boek is te bestellen via het volgende e-mailadres:

j.baaijens@dehoop.org

+++

Als je aanklikt op de foto’s, worden ze vergroot. Met het pijltje linksboven kom je dan weer terug op de tekst van het dagboek.

+++

Hulpverlening en evangelisatie

Na 22 jaar als godsdienstdocent te hebben gewerkt op scholen in Zeeland, ben ik nu met heel wat vrijwilligers en een aantal professionele krachten bezig bij De Hoop in Vlissingen. Ik ben inmiddels gepensioneerd en actief als vrijwilliger in het inloophuis en als voorlichter.

Dat is een onderdeel van concern De Hoop voor verslavingszorg en geestelijke en psychiatrische hulpverlening. Wij werken onder verslaafden, dak- en thuislozen, emotioneel beschadigde mensen, arme, depressieve en eenzame (be)zoekers, om ze hulp en hoop te geven.

In het inloophuis mogen we wekelijks rond de 60 mensen van de doelgroep gratis eten geven en hulp bieden. We brengen ze driemaal in de week ook het Evangelie, passend bij hun situatie en geestelijke toestand. We ervaren er een geopende deur is in Vlissingen voor het Evangelie. Onze Heiland is ook in Zeeland aan het werk onder jong en oud. Vaak is er een langere weg van herstel nodig. Bezoekers worden ook al door medewerkers meegenomen naar de omliggende kerken. Ze getuigen van geloof en werken mee aan hun herstel.

Copyrights

Alle tekst en de verdere inhoud op deze website is in principe gratis en heeft geen winstoogmerk. Er wordt dus niet aan de inhoud verdiend door de auteur. Bij overname van artikelen moet voor het copyright worden verwezen naar de auteur en de website. Voor te beluisteren liederen wordt verwezen naar links van YouTube. De auteurs en copyrights staan dan vermeld bij de tekst of bij de links.

Als er op deze website afbeeldingen, verwijzingen, bronnen of links onterecht zijn overgenomen of onjuist en onvolledig zijn vermeld voor het copyright, kunt u dit mailen naar j.baaijens@staopzorg.nl. Alles kan gemakkelijk worden aangepast of verwijderd. 

De digitale hulpverlening is ook gratis. De auteur doet vrijwilligerswerk in een inloophuis en in de geestelijke hulpverlening. Voor verdere geestelijke hulpverlening wordt verwezen naar stichtingen en kerkelijke gemeenten. De Sta op cursus Geestelijk herstel is ook gratis. Er wordt dus ook niets aan de cursus of geestelijke hulpverlening verdiend.

(Je kunt veel foto’s op deze website vergroten door ze aan te klikken. Via het pijltje linksboven ‘terug’ kom je daarna weer op het artikel terecht.)

Sta op cursus Geestelijk herstel

Dit is een cursus voor gelovigen en niet-gelovigen, die zoeken naar geestelijk herstel. De cursus heb ik met medewerkers gegeven in Vlissingen en ook nog en kortere tijd in Goes, in het gebouw van Het Leger des heils.

Je kunt gebukt gaan onder twijfel, onzekerheid, afwijzing, angst of negatieve gedachten. Misschien staat je geloof op een laag peil, of ben je nog op zoek naar God. De cursus is goed voor je als je op zoek bent naar meer houvast, zekerheid, geloof, hoop en liefde. We zoeken naar hulp en hoop.

Word je achtervolgd door pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing? Heb je ‘waaromvragen’? Ervaringen kunnen worden gedeeld. Tijdens de cursus zoek je samen naar antwoorden.

Deze cursus biedt hulp en hoop
vanuit het Evangelie van Jezus Christus

Inmiddels zijn er heel wat meer dan 40 sessies gereed, zodat de cursus verschillende seizoenen kan worden gegeven. De uitgebreide cursus, met PowerPoints en links naar YouTube voor liederen en afbeeldingen, staat op internet. Je kunt de sessies intoetsen op deze website onder de titels van de sessies. Je kunt de sessies ook vinden via ‘Google zoeken’ op: Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 1 (en de volgnummers).

De cursus kun je ook vinden op de website: www.pastoralehulpverleningjongeren.nl.

Zie daarop ook veel  andere artikelen over geestelijke bevrijding en herstel van verslavingen en geestelijke problemen

De werkboekjes van de hele cursus kunnen worden vermenigvuldigd in ringbandboekjes (A5-formaat). Ze zijn voor eigen gebruik te kopiëren. Er zit geen winstoogmerk in voor personen of organisaties. Er wordt dus niets aan verdiend. De cursus wordt door ons in een inloophuis in Vlissingen gegeven.

Voor meer informatie kunt u mailen naar:
j.baaijens@dehoop.org

 

Dagboek Geestelijk herstel 20 dagen op weg… Evangelisatiecursus

Inmiddels is er een dagboek gemaakt uit evangelisatie-onderdelen van de Sta Op cursus Geestelijk herstel. Deze geselecteerde tekst is geschikt voor persoonlijke evangelisatie en pastorale zorg voor mensen die geestelijke steun nodig hebben. Je kunt daarmee ‘een tweede mijl’ gaan met een kennis, op de zoektocht naar Jezus, de Heiland.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Er is hoop!

Dit dagboek neemt je mee op de zoektocht naar innerlijke vrede en rust. Voor herstel van afwijzing, pijnlijke herinneringen en beschadigde emoties hebben we Jezus nodig. Er is genezing door Hem. Je kunt dit gaan beseffen door een ervaring van de liefde van God.  Er is heling door geloof, hoop en liefde.

God heeft je gewild. Hij heeft een bedoeling met je leven. In Zijn Woord word je bemoedigd als je Hem zoekt. Geef je niet over aan moedeloosheid of verslaving, maar leg je leven in de handen van God. Door Jezus geeft Hij ons innerlijke vrede en rust. Dit dagboek neemt je mee op de weg naar omhoog.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In 20 dagen kun je ontdekken hoe je geestelijk kunt herstellen

De weg van het bevrijdende Evangelie brengt je aan de voet van het kruis, waar je kunt herstellen. Daar bij Jezus is de plek waar liefde heerst, waar God vergeving geeft en ons aanvaardt.

Dit dagboek brengt je in begrijpelijke woorden, met aansprekende voorbeelden, verhaaltjes en afbeeldingen op de weg van de Bijbel. Heb je  al ontdekt dat het Woord van God je hoop en toekomst biedt? De tekst van dit dagboek is geselecteerd uit de Sta op cursus Geestelijk herstel, die in Vlissingen is gegeven in het inloophuis van Sta Op Zorg.

Het Dagboek Geestelijk herstel kan ook op papier worden uitgeprint op A5 formaat, met een inhoud van 68 bladzijden, in een handige metalen ringband.

Sta op cursus Geestelijk herstel:

De 40 sessies van de Sta op cursus Geestelijk herstel zijn verzameld in twee boeken (totaal 266 bladzijden). 

Het Evangelie is gratis. Medewerkers van de cursus doen dit als vrijwilliger. Als je de cursus wilt volgen kun je mailen naar:  j.baaijens@staopzorg.nl

 

Meer info Sta op cursus Geestelijk herstel

De Sta op cursus Geestelijk herstel is opgezet en gegeven in het inloophuis van Sta Op Zorg in Vlissingen. We deden de sessies met 10 medewerkers/vrijwillers van Sta Op Zorg. We willen er in mee doorgaan. Hieronder zie je de uitnodiging.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De cursus is geschikt gebleken voor onze doelgroep, die we wekelijk hulp en hoop bieden. Het zijn veelal mensen die geestelijk herstel nodig hebben en/of op zoek zijn naar God. Ze kunnen gebukt gaan onder emotionele beschadigingen, depressiviteit, negatieve infiltraties, vluchtgedrag, verslavingen, eenzaamheid en allerlei problemen. Gasten met een traumatisch verleden en ex-verslaafden helpen we verder op de weg naar herstel.

Uitnodiging Sta Op cursus Geestelijk herstel in Vlissingen

Sta op cursus Geestelijk herstel uitnodiging

We willen de deelnemers tot Jezus leiden. Hij is de Heiland en de goede Herder.
 
Jezus is ook de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6).
 
In de cursus werken we ook met geloof, hoop en liefde.
 
Door levensvernieuwing, geestelijke bevrijding en vernieuwing van denken komen mensen ook tot geestelijk herstel.

Inhoud Sta op cursus Geestelijk herstel

Inhoud Sta op cursus Geestelijk herstel

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZe zijn ook te gebruiken voor evangelisatie en het opzetten van een bijbelstudiegroep of speciale alpha-cursus voor geestelijk herstel. De boeken kunnen ook in onderdelen worden uitgeprint.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zie hieronder de promotiefolder voor het uitzetten van de cursus naar gemeenten, hulpverlenende stichtingen, verenigingen of voor evangelisatie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

We kunnen eventueel hulp bieden bij het opzetten en geven van de cursus in uw gemeente of vereniging in onze omgeving. De cursus is D.V. in 2019 ook te volgen in Vlissingen, met medewerkers van Sta Op Zorg en mensen van de doelgroep. Iedere sessie staat ook weer op zichzelf, zodat je ook een keer kunt meedoen om te kijken of hoe het gaat. Je kunt dan ook iemand van de doelgroep uit de eigen omgeving meenemen.