Sta op cursus Geestelijk herstel

Deze website is bedoeld voor hulpverleners en mensen met innerlijke problemen, om ze te helpen op de weg naar geestelijk herstel. Dat is de weg naar omhoog. De waarheid maakt ons vrij (Johannes 8:32). 

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven 

(Joh. 14:6)

Ik heb tot nu toe regelmatig nieuwe artikelen, vernieuwde tekst en afbeeldingen op de website kunnen zetten. We hopen de digitale hulpverlening en voorlichting D.V. uit te breiden en zoeken naar samenwerking met bijbelgetrouwe evangelische en reformatorische christenen.

Hulpverlening en evangelisatie

Na 22 jaar als godsdienstdocent te hebben gewerkt op scholen in Zeeland, ben ik nu met heel wat vrijwilligers en een aantal professionele krachten bezig bij Sta Op Zorg in Vlissingen. Dat is een onderdeel van concern De Hoop voor verslavingszorg en geestelijke en psychiatrische hulpverlening. Wij werken onder verslaafden, dak- en thuislozen, emotioneel beschadigde mensen, arme, depressieve en eenzame (be)zoekers, om ze hulp en hoop te geven.

In het inloophuis mogen we wekelijks rond de 90 mensen van de doelgroep gratis eten geven en hulp bieden. We brengen ze driemaal in de week ook het Evangelie, passend bij hun situatie en geestelijke toestand. We ervaren er een geopende deur is in Vlissingen voor het Evangelie. Onze Heiland is ook in Zeeland aan het werk onder jong en oud. Vaak is er een langere weg van herstel nodig. Bezoekers worden ook al door medewerkers meegenomen naar de omliggende kerken. Ze getuigen van geloof en werken mee aan hun herstel.

Copyrights

Alle tekst en de verdere inhoud op deze website is in principe gratis en heeft geen winstoogmerk. Er wordt dus niet aan de inhoud verdiend door de auteur. Bij overname van artikelen moet voor het copyright worden verwezen naar de auteur en de website. Voor te beluisteren liederen wordt verwezen naar links van YouTube. De auteurs en copyrights staan dan vermeld bij de tekst of bij de links.

Als er op deze website afbeeldingen, verwijzingen, bronnen of links onterecht zijn overgenomen of onjuist en onvolledig zijn vermeld voor het copyright, kunt u dit mailen naar j.baaijens@staopzorg.nl. Alles kan gemakkelijk worden aangepast of verwijderd. 

De digitale hulpverlening is ook gratis. De auteur doet vrijwilligerswerk in een inloophuis en in de geestelijke hulpverlening. Voor verdere geestelijke hulpverlening wordt verwezen naar stichtingen en kerkelijke gemeenten. De Sta op cursus Geestelijk herstel is ook gratis. Er wordt dus ook niets aan de cursus of geestelijke hulpverlening verdiend.

(Je kunt veel foto’s op deze website vergroten door ze aan te klikken. Via het pijltje linksboven ‘terug’ kom je daarna weer op het artikel terecht.)

Sta op cursus Geestelijk herstel

Dit is een cursus voor gelovigen en niet-gelovigen, die zoeken naar geestelijk herstel. Je kunt gebukt gaan onder twijfel, onzekerheid, afwijzing, angst of negatieve gedachten. Misschien staat je geloof op een laag peil, of ben je nog op zoek naar God. De cursus is goed voor je als je op zoek bent naar meer houvast, zekerheid, geloof, hoop en liefde. We zoeken naar hulp en hoop.

Word je achtervolgd door pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing? Heb je ‘waaromvragen’? Ervaringen kunnen worden gedeeld. Tijdens de cursus zoek je samen naar antwoorden.

Deze cursus biedt hulp en hoop
vanuit het Evangelie van Jezus Christus

Doe je mee met de cursus in Vlissingen?

We bieden vanuit Sta Op Zorg in de Badhuisstraat 60 te Vlissingen de Sta op cursus Geestelijk herstel aan voor onze gasten en anderen die behoefte hebben aan geestelijk herstel en geloofsgroei.

Wanneer en hoe willen we het in Vlissingen doen?

We willen de cursus in 2019 voortzetten op de dinsdagavonden om de veertien dagen op de even weeknummers.. Als je interesse hebt, kun je dit mailen naar de volgende  e-mail: j.baaijens@staopzorg.nl 

We willen de cursus in september 2020 D.V. weer op de dinsdagavonden gaan houden. We hebben de cursusavonden in eerste opzet op de volgende data gepland:

21 januari 2020

4 + 18 februari

3 + 17 + 31 maart

14 + 28 april

12 + 26 mei

9 juni 2020

Nieuwkomers kunnen bij iedere sessie of samenkomst instromen. Er zit wel een bewuste opbouw voor geestelijk herstel in de cursus, maar de sessies kunnen ook los van elkaar worden gevolgd. De samenkomsten worden dus gehouden in Vlissingen, in de Badhuisstraat 60.

De opzet van de avond is als volgt:

We eten samen vanaf 17.45 uur. Het cursusgedeelte begint met zingen vanaf ca. 18.30 uur. Daarna volgt de inleiding met een PowerPoint over het onderwerp. De pauze is gepand om 19.45 uur. Om 20.00 uur kunnen we dan in de discussiegroepjes, waarin ook voor en met elkaar wordt gebeden. Daarna willen we de samenkomst gezamenlijk afsluiten met een lied en gebed. De samenkomst kan worden beëindigd om 21.00 uur.

Je mag ook meedoen als je een hart hebt voor de doelgroep, terwijl je zelf ook geestelijk wil leren. Het is ook een goede training voor pastorale hulpverlening en geloofsgroei.

Je bent vrijblijvend welkom op elke genoemde samenkomst

Inmiddels zijn er heel wat meer dan 40 sessies gereed, zodat de cursus verschillende seizoenen kan worden gegeven. De uitgebreide cursus, met PowerPoints en links naar YouTube voor liederen en afbeeldingen, staat op internet. Je kunt de sessies intoetsen op deze website onder de titels van de sessies. Je kunt de sessies ook vinden via ‘Google zoeken’ op: Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 1 (en de volgnummers).

De cursus kun je ook vinden op de website: www.pastoralehulpverleningjongeren.nl.

Zie daarop ook veel  andere artikelen over geestelijke bevrijding en herstel van verslavingen en geestelijke problemen

De werkboekjes van de hele cursus kunnen worden vermenigvuldigd in ringbandboekjes (A5-formaat). Ze zijn voor eigen gebruik te kopiëren. Er zit geen winstoogmerk in voor personen of organisaties. Er wordt dus niets aan verdiend. De cursus wordt door ons in een inloophuis in Vlissingen gegeven.

Voor meer informatie kunt u mailen naar:
j.baaijens@staopzorg.nl

 

Dagboek Geestelijk herstel 20 dagen op weg… Evangelisatiecursus

Inmiddels is er een dagboek gemaakt uit evangelisatie-onderdelen van de Sta Op cursus Geestelijk herstel. Deze geselecteerde tekst is geschikt voor persoonlijke evangelisatie en pastorale zorg voor mensen die geestelijke steun nodig hebben. Je kunt daarmee ‘een tweede mijl’ gaan met een kennis, op de zoektocht naar Jezus, de Heiland.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Er is hoop!

Dit dagboek neemt je mee op de zoektocht naar innerlijke vrede en rust. Voor herstel van afwijzing, pijnlijke herinneringen en beschadigde emoties hebben we Jezus nodig. Er is genezing door Hem. Je kunt dit gaan beseffen door een ervaring van de liefde van God.  Er is heling door geloof, hoop en liefde.

God heeft je gewild. Hij heeft een bedoeling met je leven. In Zijn Woord word je bemoedigd als je Hem zoekt. Geef je niet over aan moedeloosheid of verslaving, maar leg je leven in de handen van God. Door Jezus geeft Hij ons innerlijke vrede en rust. Dit dagboek neemt je mee op de weg naar omhoog.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In 20 dagen kun je ontdekken hoe je geestelijk kunt herstellen

De weg van het bevrijdende Evangelie brengt je aan de voet van het kruis, waar je kunt herstellen. Daar bij Jezus is de plek waar liefde heerst, waar God vergeving geeft en ons aanvaardt.

Dit dagboek brengt je in begrijpelijke woorden, met aansprekende voorbeelden, verhaaltjes en afbeeldingen op de weg van de Bijbel. Heb je  al ontdekt dat het Woord van God je hoop en toekomst biedt? De tekst van dit dagboek is geselecteerd uit de Sta op cursus Geestelijk herstel, die in Vlissingen is gegeven in het inloophuis van Sta Op Zorg.

Het Dagboek Geestelijk herstel kan ook op papier worden uitgeprint op A5 formaat, met een inhoud van 68 bladzijden, in een handige metalen ringband.

Sta op cursus Geestelijk herstel:

De 40 sessies van de Sta op cursus Geestelijk herstel zijn verzameld in twee boeken (totaal 266 bladzijden). 

Het Evangelie is gratis. Medewerkers van de cursus doen dit als vrijwilliger. Als je de cursus wilt volgen kun je mailen naar:  j.baaijens@staopzorg.nl

 

Meer info Sta op cursus Geestelijk herstel

De Sta op cursus Geestelijk herstel is opgezet en gegeven in het inloophuis van Sta Op Zorg in Vlissingen. We deden de sessies met 10 medewerkers/vrijwillers van Sta Op Zorg. We willen er in mee doorgaan. Hieronder zie je de uitnodiging.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De cursus is geschikt gebleken voor onze doelgroep, die we wekelijk hulp en hoop bieden. Het zijn veelal mensen die geestelijk herstel nodig hebben en/of op zoek zijn naar God. Ze kunnen gebukt gaan onder emotionele beschadigingen, depressiviteit, negatieve infiltraties, vluchtgedrag, verslavingen, eenzaamheid en allerlei problemen. Gasten met een traumatisch verleden en ex-verslaafden helpen we verder op de weg naar herstel.

Uitnodiging Sta Op cursus Geestelijk herstel in Vlissingen

Sta op cursus Geestelijk herstel uitnodiging

We willen de deelnemers tot Jezus leiden. Hij is de Heiland en de goede Herder.
 
Jezus is ook de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6).
 
In de cursus werken we ook met geloof, hoop en liefde.
 
Door levensvernieuwing, geestelijke bevrijding en vernieuwing van denken komen mensen ook tot geestelijk herstel.

Inhoud Sta op cursus Geestelijk herstel

Inhoud Sta op cursus Geestelijk herstel

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZe zijn ook te gebruiken voor evangelisatie en het opzetten van een bijbelstudiegroep of speciale alpha-cursus voor geestelijk herstel. De boeken kunnen ook in onderdelen worden uitgeprint.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zie hieronder de promotiefolder voor het uitzetten van de cursus naar gemeenten, hulpverlenende stichtingen, verenigingen of voor evangelisatie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

We kunnen eventueel hulp bieden bij het opzetten en geven van de cursus in uw gemeente of vereniging in onze omgeving. De cursus is D.V. in 2019 ook te volgen in Vlissingen, met medewerkers van Sta Op Zorg en mensen van de doelgroep. Iedere sessie staat ook weer op zichzelf, zodat je ook een keer kunt meedoen om te kijken of hoe het gaat. Je kunt dan ook iemand van de doelgroep uit de eigen omgeving meenemen.